Pápež František prichádza do Južného Sudánu, zápasiaceho s vojnou, konfliktami, chudobou a záplavami na spoločnú „mierovú púť“, spolu s predstaviteľmi anglikánskej a presbyteriánskej cirkvi. Návšteva svätého otca sa uskutoční od 3. do 5. februára. V roku 2011, po desaťročiach konfliktu, sa Južný Sudán odtrhol od Sudánu, aby sa stal nezávislým štátom. V roku 2013 však opäť vypukla občianska vojna. Napriek mierovej dohode uzavretej v roku 2018 stále v krajine pretrvávajú nepokoje, ktoré si vyžiadali veľa životov a tisíce utečencov. V predvečer pápežovho príchodu si násilnosti medzi pastiermi dobytka a miestnou milíciou opäť vyžiadali 27 mŕtvych, vrátane piatich detí a žien. Krajinu tiež sužuje hlad a na mnohých miestach záplavy. Návšteva svätého otca Františka nesie v sebe posolstvo na obnovenie mieru v celej krajine. Saleziánski misionári, žiaci a študenti zo saleziánskych škôl, ktoré podporujú aj naši slovenskí dobrodinci cez program Adopcie tried v Južnom Sudáne, tiež očakávajú s veľkým radosťou sv. otca Františka a jeho posolstvo na obnovenie mieru a pokoja.