Pohár studenej vody? Čože je to za dar! Pre mnohých ľudí však ďaleko za hranicami  má pitná voda nevyčísliteľnú hodnotu. Z histórie a ľudových piesní ešte aj my poznáme, ako sa chodievalo s vedrom či krčahom ku studni po vodu. V súčasnosti stačí jednoducho otočiť vodovodným kohútikom a tečie nám čistá pitná voda. Keď sa kúpeme a umývame autá, splachujeme toaletu ani nám na um nepríde, že 780 miliónov ľudí hlavne z krajín Blízkeho východu, Afriky a Ázie sú ohrozené nedostatkom vody a najtvrdšie to pociťujú najmä chudobnejšie vrstvy obyvateľov. Mnohé studne sú znečistené, čoho následkom je zlá kvalita vody. Voda zamorená baktériami a parazitmi je príčinou hnačiek a iných chorôb. Mnoho ľudí, najmä detí, denne zomiera na choroby spôsobené pitím špinavej vody – ročne takto zomrie viac ako 2,2 milióna ľudí z toho viac ako 800 tisíc malých detí. Je tu príležitosť zamyslieť sa, uvedomiť si hodnotu a význam vody.

 

Mapa prístupu ľudí k pitnej vode podľa krajín

 

Population Using Improved Drinking-water Sources by Country

 

Aj my prispievame k zlepšeniu života ľudí, kde prístup k pitnej vode nie je samozrejmosťou.

Vďaka verejnej zbierke Tehlička naši partneri mohli postaviť studňu pre nemocnicu v Južnom Sudáne, či vyhĺbiť a prevádzkovať studne v centre pre deti z ulice Bosco Boys v Nairobi, Keňa a pre školu v N´Djamena, Čad. V Ekvádore sme prispeli na vybudovanie hygienických zariadení v Tuuti Entsa.

Podporili sme saleziánskych partnerov v mestách Marsabit a Korr na severe Kene. Obyvateľstvo tu žije pastierskym spôsobom života, denne kráčajú desiatky kilometrov, aby v púštnom prostredí našli pre dobytok vodu a pastvu. Oblasť zasiahlo rozsiahle sucho. Dôsledkom toho umieral pastierom dobytok, ľudia trpeli podvýživou, situácia viedla k hladomoru. Zapojením sa do iniciatívy Spolu pre Keňu sme podporili výživový program pre podvyživené deti predškolského veku.

Vďaka rekonštrukcii polorozpadnutej základnej školy Bakindo Primary School v Južnom Sudáne a zlepšení hygienickej situácie vybudovaním toaliet pre žiakov sa zlepšila dochádzka detí do školy, ktoré nechýbali kvôli chorobám.

 

 

Zapojili sme spolu s dalšími organizáciami sa do kampane Bez vody nie je život počas Rozvojového dňa 2017. Zoznámiť sa s našou prácou a spoločne si uvedomiť hodnotu vody môžeme 8. september v Košiciach, 9. septembra v Banskej Bystrici a 13. septembra v Bratislave. Ak tak neurobíme, môžeme sa v priebehu krátkeho času ocitnúť na planéte, na ktorej bude život čím ďalej ťažší.