Úspešne sme ukončili projekt pre deti ulice v Nairobi

Projekt Socioekonomická integrácia bývalých detí ulice bol realizovaný v cente Bosco Boys v kenskom Nairobi. Stolársku dielňu sme vybavili novými strojmi, vďaka čomu začalo centrum vyrábať kvalitný nábytok (podarilo sa vyrobiť 680ks nábytku, čo centru vynieslo 40 000 eur). Projekt tiež zvýšil kvalifikáciu učiteľov centra pre prácu s problémovou mládežou, zabezpečil aj kvalitnejšiu výučbu – 3 vyššie triedy boli vybavené modernými technológiami a 20 učiteľov vyškolených v oblasti práce s moderným vybavením. Pekným výsledkom je tiež 110 absolventov centra, ktorí úspešne absolvovali školenie pre úspešné hľadanie zamestnania. Projekt bol podporený z prostriedkov SlovakAid dotáciou vo výške 222 190,00 EUR.

 

Otvorili sme kurzy praktických zručností pre ženy v Keni

Vďaka projektu Posilňovanie postavenia žien cez praktické zručnosti sme na severe Kene v meste Marsabit otvorili kurz kaderníctva a kozmetiky. V saleziánskej učňovke Don Bosco Technický inštitút Marsabit boli najskôr zrekonštruované a vybavené dve budovy. V máji začala výučba kaderníctva a kozmetiky – kurz koncom roka úspešne ukončilo 10 prvých absolventiek. V januári 2018 začína aj kurz krajčírstva. V uplynulom roku učitelia a inštruktori absolvovali certifikovaný kurz výučby technických predmetov, ako aj kurz mediačných zručností, ktorého cieľom je prispieť k mierovému spolunažívaniu študentov. Dvojročný projekt je podporený z prostriedkov SlovakAid dotáciou vo výške 226 150,00 EUR.

 

Cez program Erasmus+ sme podporili pobyt dvoch dobrovoľníčok v Azerbajdžane

Projekt Rozvoj detí a mládeže cez mimoškolské aktivity podporil vyslanie dvoch slovenských dobrovoľníčok do Baku, hlavného mesta Azerbajdžanu. Dobrovoľnícka služba prebiehala v centre Maryam Merkezi, ktoré sa zameriava na vzdelávanie znevýhodnených detí a mládeže. Projekt zapojil do voľnočasových aktivít v centre Maryam Merkezi dve slovenské dobrovoľníčky, ktoré pomohli s ich organizáciou a realizáciou a zároveň posilnili vlastné kapacity v inšpirujúcom prostredí. Vďaka EDS získali dobrovoľníčky certifikát Youthpass. Projekt bol finančné podporený z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Erasmus+ a nástroja Európskej dobrovoľníckej služby dotáciou vo výške 9 105,00 EUR. Za podporu našich dobrovoľníčok ďakujeme.

SlovakAid podporil vyslanie našich dobrovoľníkov

Vďaka dotáciám SlovakAid sme v roku 2017 mohli vyslať do zahraničia dvoch dobrovoľníkov a jednu expertku  – dobrovoľníčka Anka pôsobí v Keni ako lekárka, dobrovoľník Ondrej bol vyslaný do Angoly ako IT špecialistka a expertka Diana strávila mesiac v Keni ako psychologička. Ich vyslanie podporil SlovakAid dotáciou vo výške spolu 28 868,42 EUR. Okrem toho sa nám minulý rok z jednoročnej dobrovoľníckej služby SlovakAid vrátili Martin a Alžbeta, ktorí spolu strávili jeden rok ako dobrovoľníci v centre Bosco Boys Langata pri deťoch ulice. Aj ich projekt bol finančne podporený zo strany SlovakAid. Za podporu našich dobrovoľníkov ďakujeme.

Získali sme dotáciu na ďalší rozvojový projekt v Keni

Na jeseň 2017 sme sa dozvedeli výbornú správu – SlovakAid podporil náš nový projekt v Keni dotáciou vo výške 249 190 EUR. Projekt Budovanie mieru cez praktické zručnosti má za cieľ znížiť nezamestnanosť znevýhodnenej mládeže v kraji Turkana otvorením stolárskeho kurzu pre mládež. Projekt je realizovaný v novovznikajúcej polytechnickej škole Don Bosco Technický inštitút Kakuma pri utečeneckom tábore Kakuma. Dôvodom výberu miesta realizácie projektu je veľký záujem o technické vzdelanie v oblasti Kakumy. V utečeneckom tábore existuje učňovka, do ktorej však majú prístup iba utečenci, miestni sú v nevýhode. Nová polytechnická škola bude vzdelávať aj miestnu mládež s nedostatkom príležitostí, aj znevýhodnených utečencov z tábora Kakuma. Projekt chce spojiť mládež z oboch komunít v kurze stolárstva a prispieť tak k budovaniu mieru medzi znepriatelenými komunitami. Dvojročný projekt sme spustili v októbri 2017.