logo_tehlicka200x200Počas krízy sú to vždy deti, ktoré patria medzi najzraniteľnejšie skupiny. Nie je to inak ani v Stredoafrickej republike.

Po vojensko-politickom konflikte tam zostali tisíce detí opustené na ulici. Odchádzajú predčasne zo školy. Musia uživiť seba, svoje rodiny,prepadávajú drogám, banditizmu, alebo prostitúcii. Stávajú sa deťmi ulice.

Návrat do školy a základné vzdelanie spojené s praktickými zručnosťami je presne to, čo ich môže zachrániť. Momentálne sú však mnohé triedy a ich vybavenie zničené. Vyučovanie prebieha v provizórnych triedach, často pod holým nebom. Žiaci trpia absolútnym nedostatkom učebných pomôcok, kníh a zošitov. Nedostatočné kapacity tried nedokážu prijať všetkých žiakov.

Pomôžte deťom ulice v Stredoafrickej republike spolu s nami počas 10. jubilejného ročníka celoslovenskej verejnej zbierky Tehlička od 17. februára do 4. apríla 2015. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na vybavenie tried lavicami, kúpu kníh a školských pomôcok či podporu vzdelávacích, voľnočasových i športových aktivít. Zabezpečíme, aby deti ulice mohli postupovať v školskom vzdelávaní čo najdlhšie.

Chystáme pre Vás sprievodné aktivity a materiály, ktoré Vám pomôžu pri príprave a animácii Vašich podujatí. Všetkými týmito aktivitami nielen pomôžete druhým, ale aj spoločne prežijete pôst úplne inak. Staňte sa aj tento rok súčasťou saleziánskeho diela.

Registrovanie do Tehličky bude prebiehať elektronicky. Ak ste škola, stredisko, spoločenstvo alebo skupina registrujte sa cez tento FORMULAR. Rodiny a stretká si môžu vyžiadať podporné materiály TU.

Potrebujeme Vás, aby saleziánske strediská v Stredoafrickej republike mohli pomôcť čo najväčšiemu počtu detí.

Tešíme sa vás.