do porovnania - Korr 2017Na prelome januára a februára tohto roka boli naši kolegovia na pracovnej ceste v Keni, aby pozreli si projekty, ktoré tam aktuálne realizujeme. Najviac času strávili v centreBosco Boys pre deti ulice v Nairobi, ale navštívili tiež mestá Marsabit a Korr na severe Kene. V meste Marsabit sme začali v spolupráci so SlovakAid v novembri minulého roku projekt v saleziánskej učňovke, zameraný na posilnenie postavenia žien v oblasti – nasledujúce mesiace budú v učňovke zriadené dielne krajčírstva, kaderníctva a kozmetiky, vďaka ktorým nadobudnú dievčatá z okolia cenné zručnosti. Zvlášť zaujímavé bolo púštne mesto Korr. Obyvateľstvo tu žije pastierskym spôsobom života, denne kráčajú desiatky kilometrov, aby v púštnom prostredí našli pre dobytok vodu a pastvu. Oblasť, v ktorej sa nachádzajú aj mestá Korr a Marsabit, zasiahlo rozsiahle sucho. Dôsledkom toho umiera pastierom dobytok, ľudia trpia podvýživou, situácia vedie k hladomoru.

Do ich cesty vhodne zapadla návšteva prezidenta Slovenskej republiky v Keni a jeho pozvanie, aby sme boli súčasťou jeho delegácie. Delegáciu tvorili zástupcovia viacerých mimovládnych organizácií, podnikatelia, novinári i vládni predstavitelia. Ako odpoveď na dlhotrvajúce sucho v severnej časti Kene sa zrodila iniciatíva Spolu pre Keňu – rýchlej krátkej zbierky pre suchom zasiahnuté oblasti v čase od 23.2. do 9.3.2017, ktorú podporila väčšina zúčastnených ADRA, eRko – Dobrá novina ako aj Nadácia Integra. Nezostali sme bokom, tým viac, že v danej oblasti pôsobia aj saleziáni – okrem miest Marsabit a Korr aj v utečeneckom tábore Kakuma.

Kabinet MZVaEZ priamo na mieste odovzdal 25 000 eur na pomoc obetiam sucha. Vážnosť situácie si však vyžaduje rozsiahlejšiu humanitárnu intervenciu, do ktorej vás pozývame. Výnos zbierky bude použitý na poskytnutie jedla pre podvyživené deti a zabezpečenie prístupu k pitnej vode pre dotknuté komunity v postihnutých oblastiach.

Zapojte sa aj Vy a podporte distribúciu jedla, prístup k pitnej vode a malnutričný program pre ľudí Keni. Prispejte sumou 10, 30, 50, 100 eur alebo vo výške, ktorú Váš rozpočet dovolí. Každý dar pomôže! Ďakujeme.

Chcem darovať