Na naše pozvanie na Slovensko od 23. marca do 28. marca 2017 prichádza saleziánsky misionár z Južného Sudánu, don David Tulimelli SDB. Don David je pôvodom z Indie. Ako misionár pôsobí v Južnom Sudáne od roku 2005. Zažil vznik Južného Sudánu v roku 2011 a tiež nepokoje, ktoré začali v roku 2013 a stále trvajú. Na Slovensko sa príde podeliť so svojimi skúsenosťami a vydať svedectvo o živote vnútorne vysídlených osôb, žijúcich v utečeneckom tábore pri saleziánskom centre v Gumbo – Juba. Aktuálne sa tábor stal útočiskom pre 10 000 ľudí. Počet utečencov a presídlencov neustále narastá, k čomu prispieva neutíchajúci konflikt, sucho v krajine a s ním súvisiaca potravinová kríza. Verejná zbierka Tehlička, ktorú už 12 rokov organizujeme, chce duchovne i finančne podporiť túto prácu saleziánov a napomôcť tak k zmierneniu utrpenia ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy a žiť v utečeneckom tábore.

 

Prednášky sa uskutočnia:

23. marca (štvrtok) – svätá omša o 17.30 a po nej prednáška, Žilina – Saleziánsky dom v Žiline, Rajecká 17

24. marca (piatok) – svätá omša o 18.00 a po nej prednáška, Trnava – farnosť Kopánka, Jána Hlubíka 11

26. marca (nedeľa) – krížová cesta o 14.30 a po nej prednáška, Košice – farský kostol Kalvária, Na Kalvárii 23

27. marca (pondelok) – svätá omša o 19.30 a po nej prednáška, Ružomberok – UpaC Jána Vojtaššáka, Hrabovská cesta 1

28. marca (utorok) – mládežnícka svätá omša o 19.00 a po nej prednáška, Bratislava – farský kostol Márie Pomocnice kresťanov, Miletičova 7

 

Salezián David Tulimelli sa narodil v roku 1982 v Andhra Pradesh, India. K Saleziánom don Bosca sa pridal po skončení základného vzdelania. Po filozofických štúdiách v Indii bol v roku 2005 vyslaný do Južného Sudánu, aby ako mladý salezián získal praktické skúsenosti. Teologické štúdium dokončil v Nairobi, Keňa. Za kňaza bol vysvätený v roku 2011. Predtým, ako bol vymenovaný za farára v St. Vincent de Paul Parish, Gumbo – Juba, Južný Sudán, strávil jeden rok v Egypte štúdiom arabského jazyka. V roku 2013 v nadväznosti na násilie v hlavnom meste Juba vznikol v areáli Don Bosco utečenecký tábor pre vnútorne vysídlené osoby (IDPs). Ako miestny farár v Gumbo, Juba, má David na starosti aj tento tábor.