José Alejandro León Mendoza SDB_Misiones SalesianasNa naše pozvanie príde na Slovensko saleziánsky misionár zo Sýrie don Alejandro José León Mendoza SDB. Don Alejandro je pôvodom z Venezuely a posledné roky bol predstaveným saleziánskej komunity v Damasku. Ako misionár prežil v Sýrii najťažšie obdobie občianskej vojny. Na Slovensko sa príde podeliť so svojimi skúsenosťami, ale aj vydať svedectvo o živote kresťanov i celého sýrskeho ľudu v posledných rokoch.

José Alejandro León Mendoza sa narodil pred 36 rokmi v meste Merida vo Venezuele. Počas svojej saleziánskej formácie strávil niekoľko rokov misijnou prácou s domorodým kmeňom Wayuu či s vidieckym obyvateľstvom. Vo veku 24 rokov ho vyslali do Egypta na dvojročné štúdium arabského jazyka. Teológiu dokončil v Ríme. Provinciál pre oblasť Stredného Východu mu dal možnosť vybrať si miesto jeho ďalšieho pôsobenia. Jose Alejandro si vybral saleziánske centrá v sýrskom Damasku a Aleppe. Ako saleziánsky misionár bol do Damasku vyslaný koncom roka 2010, kde pôsobil ako direktor saleziánskeho diela a vedúci mládežníckeho centra. Tam sa postupne začal venovať prevažne deťom a mladým trpiacim zničujúcimi dôsledkami vojny. Krátko po jeho príchode prepukol konflikt, ktorý trvá už viac ako štyri a pol roka a poznačil celú populáciu Sýrie. V októbri 2015 opustil Damask, keďže bol poverený novou úlohou provinciálneho ekonóma pre Stredný Východ.

Prednášky sa uskutočnia na dvoch miestach:

Žilina: 15. februára 2016 (pondelok)  o 18.30, Saleziánsky dom v Žiline, Rajecká 17

Bratislava: 16. február 2016 (utorok) o 20.00, Farský kostol Márie Pomocnice kresťanov, Miletičova 7

Saleziáni pôsobia v Sýrii od roku 1948. Vojnový stav v krajine si vyžiadal od saleziánov obrovskú schopnosť prispôsobiť sa zmeneným podmienkam. Všetky bežné aktivity boli ovplyvnené vojnou. Vznikli však nové iniciatívy, ktoré začali časom prinášať ovocie. Napriek všetkým ťažkostiam sa saleziáni nevzdávajú a zostávajú v krajine. Verejná zbierka Tehlička, ktorú už 11 rokov organizujeme, chce duchovne i finančne podporiť túto prácu saleziánov a napomôcť tak zmierneniu utrpenia ľudí, ktorí zostali žiť vo vojnových podmienkach Sýrie.