Nairobi, hlavné mesto Kene, má veľmi mladú populáciu, ktorá potrebuje vzdelanie a prácu. Vidina slušného zamestnania sa rýchlo rozplýva najmä u chudobných mladých ľudí – nezamestnanosť je vysoká a im chýba dostatočné vzdelanie na to, aby sa v konkurenčnom prostredí presadili. Bez práce sa zasekávajú v začarovanom kruhu chudoby, realitou sa stáva živorenie na ulici, žobranie, prostitúcia. Efektívnym nástrojom na zníženie vysokej nezamestnanosti mladých ľudí sú praktické zručnosti, ktoré zamestnávatelia vyžadujú čím ďalej, tým viac. Záujem o technické vzdelanie u mládeže preto neustále rastie, čo vytvára tlak na vzdelávacie inštitúcie, ktoré v Nairobi ponúkajú praktické zručnosti. Veríme, že pre deti a mládež je vzdelanie jedinou cestou, ako sa vymaniť z biedy. Preto sme sa rozhodli podporiť saleziánsku učňovku Boys Town v Nairobi a darovať tieto Vianoce praktické zručnosti. Vy nám v tom môžete pomôcť. Vyškoľte s nami budúcich remeselníkov.

Jedným z rýchlo sa rozvíjajúcich priemyslov v Keni je elektrotechnický priemysel. Čoraz viac domácností využíva chladiace a klimatizačné zariadenia, v krajine rastie počet elektrotechnických firiem. S tým rastie aj dopyt po elektrotechnických zručnostiach, ktoré sú pre rozvoj priemyslu nevyhnutné. Dodávatelia technológií však čelia problému s nedostatkom odbornej pracovnej sily, ktorá by bola schopná zabezpečiť inštaláciu a údržbu zariadení. V učňovke Boys Town v Nairobi sme preto tento rok otvorili elektrotechnický kurz, ktorý sa špecializuje práve na praktické zručnosti v odbore chladenie a klimatizácia.

Napriek radosti zo štúdia majú študenti kurzu aj obavy. Čo sa s nimi stane po škole? Ako si nájdu prácu? Ako začnú život tam vonku bez peňazí? Nádejným elektrikárom chceme uľahčiť prechod od štúdia k pracovnému životu. Iba s Vašou pomocou budeme schopní podporiť ich na ceste zo slumu do lepšej budúcnosti. Tieto Vianoce môžete byť pri tom s nami. Darujte užitočný darček v podobe kvalitného vzdelania a balíčka nástrojov. Za každý dar zo srdca ďakujeme.

 

Užitočné darčeky každý ocení. Darujte praktické zručnosti chudobnej mládeži z Kene. Kvalitné vzdelanie je ich jedinou šancou. Pridajte sa.

Chcem darovať