Victor žil na ulici. Bol jedným z desiatok tisíc detí bez domova, potĺkajúcich sa v uliciach Nairobi. Proti chudobe bojoval malými krádežami a fetovaním. Jeho život zmenilo saleziánske centrum Bosco Boys, ktoré sa dlhodobo venuje deťom ulice z hlavného mesta Kene. Tu získal Victor sociálne návyky, základné vzdelanie a predovšetkým domov. Vďaka výborným študijným výsledkom úspešne ukončil strednú školu a začal so štúdiom na jednej z najlepších univerzít v krajine. Hrozilo mu, že kvôli nedostatku financií bude musieť štúdium ukončiť. Vďaka ďalšiemu vzdelávaniu získal zručnosti a poznatky na rozbehnutie vlastného biznisu. Dnes Victor podniká a študuje zároveň. Výroba a predaj mydla mu pomáha pokryť náklady spojené so školou. 

 

Podobnú šancu ako Victor dostali aj ďalší mladí ľudia vďaka dvojročnému projektu Socioekonomická integrácia bývalých detí ulice. Realizovali sme ho v centre pre bývalé deti ulice Bosco Boys Kuwinda, kde máme aj program Adopcie detí. Počas trvania projektu sa nám podarilo nastaviť finančnú udržateľnosť centra, zvýšiť kvalitu vzdelávania a sprevádzania bývalých detí ulice, ako aj podporiť viacerých absolventov centra pri hľadaní vhodného zamestnania či naštartovaní podnikania.

 

Udržateľnosť centra bola nás priorita. Vďaka školeniu zamestnancov a následným konzultáciám sme vypracovali obchodný plán pre poľnohospodársku, krajčírsku a nábytkársku výrobu. Zároveň sme stolársku a zváračskú dielňu dovybavili strojmi a nástrojmi, čo umožnilo rozbehnúť výrobu nábytku na zákazky. Za necelý rok a pol predali viac ako 680 kusov nábytku, ktoré centru priniesli vyše 40 000 eur. Vďaka udržateľnosti bude môcť centrum pomôcť oveľa väčšiemu počtu mladých ľudí, akým je aj Victor.

 

Pedagógovia z centra absolvovali kurzy poradenských zručností pre prácu s problémovou mládežou. Vďaka nim začalo centrum poskytovať deťom a mládeži poradenstvo, ktoré prináša vynikajúce výsledky (lepší vzťah medzi študentmi a učiteľmi, nižší výskyt problematických incidentov, lepšia disciplína). Týždenne túto podporu využíva v priemere 65 detí.

 

Pre skvalitnenie výučby sme tri vyššie triedy vybavili moderným vybavením (laptop, dataprojektor, premietacie plátno, reproduktory) a učitelia absolvovali kurz pre prácu s nimi. Vďaka multimédiám sa zlepšila disciplína a pozornosť žiakov na vyučovaní, ako aj študijné výsledky.

 

Až 110 absolventov centra Bosco Boys, medzi nimi aj Victor, sa zúčastnilo školení pre úspešné hľadanie zamestnania či rozbeh biznisu. Všetci získali dôležité zručnosti a poznatky, ktoré zvyšujú ich šance uplatniť sa na trhu práce. Centrum nadviazalo partnerstvá s potenciálnymi zamestnávateľmi a mnohým mladým ľuďom tak sprostredkovalo vhodnú prácu.

 

Projekt sme zrealizovali v spolupráci s centrom Bosco Boys v Nairobi s pomocou dotácie 222 190 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom programu oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid (MZVaEZ SR)

 

Páčia sa Vám naše projekty v Keni? Zapojte sa aj Vy a podporte ich jednorazovo alebo pravidelne (mesačne) sumou 10, 30, 50, 100 eur alebo vo výške, ktorú Váš rozpočet dovolí. Každý dar pomôže! Ďakujeme.

Chcem darovať