Aj tento rok s nami môžeš vypĺňať priestor, kde je potrebné šíriť DOBRO. Pozývame Ťa darovať rok svojho života v službe chudobným a zažiť skutočné DOBROdružstvo. Angola, Keňa, Azerbajdžan, Mexiko či Luník IX – jedno z týchto miest možno čaká práve Teba! Neboj sa vystúpiť zo svojho sveta a ponúknuť vlastné talenty a schopnosti tam, kde to najviac potrebujú ako DOBROvoľník.

Saleziánsky misijný dobrovoľník je mladý človek, ktorý sa vyznačuje osobnou integritou, žije angažovaný kresťanský život a je otvorený službe chudobným. Má 20 až 30 rokov, výborné zdravie a fyzickú kondíciu, angažovaný kresťanský život, zmysel pre život v spoločenstve a pozitívny prístup vo vzťahoch. Absolvovanie prípravných 10 stretnutí. Je ochotný pracovať na sebe. Aktívna ovláda aspoň jeden cudzí jazyk (anglický, španielský, portugalský, ruský…). Má skúsenosť z výchovnej práce s deťmi a mládežou – najlepšie v saleziánskom štýle. Je odhodlaný darovať aspoň jeden rok v službe dobrovoľníka a spolupodieľať sa na finančných nákladoch dobrovoľníckej služby (víkendové stretnutia, letenka, očkovanie).

Ak spĺňaš uvedené podmienky, vyplň prihlasovací formulár, a to najneskôr do 11.septembra 2017. Jeho odoslaním budeš zaradený do 10-mesačnej prípravy (jeden víkend v mesiaci), ktorá predchádza ročnej. Prvé stretnutie sa uskutoční 22. – 24.septembra 2017 v obci Ludrová (RK). Tešíme sa na Teba!

 

 

“Musíme sa naučiť byť chudobným nablízku. Stretajme sa s nimi, pozerajme sa im do očí, počúvajme ich! V istom zmysle chudobní sú pre nás učiteľmi.“ (Sv. Otec František)

Chcem napĺňať priestor dobrom