Na základe pozitívnej odozvy na naše podkladové materiály, ktoré každoročne vydávame v rámci zbierky Tehlička, sme sa rozhodli, že vám zjednodušíme prístup k týmto brožúrkam. Materiály, ktoré vám ponúkame na našom webe, môžu byť vhodnou vyučovacou pomôckou najmä k predmetom ako je geografia, náboženstvo a vzdelávanie v rámci rozvojovej pomoci. Sú určené pre žiakov materských, základných a stredných škôl alebo ako materiály pre detské a mládežnícke „stretká“. Dokumenty obsahujú krátke zhrnutie základných geografických údajov o krajinách, ponúkajú stručné a zrozumiteľné vysvetlenie historického a politického kontextu, a taktiež predstavujú každodenné problémy obyvateľov krajín. Materiály sú obohatené o jednoduché cvičenia na opakovanie, kreatívne úlohy na lepšie zoznámenie sa s kultúrou krajiny a rôzne námety na hry. V brožúrkach nájdete aj krátke príbehy detí, mladých a dospelých, v ktorých predstavujú svoj život a svedectvá dobrovoľníkov, ktorí v týchto krajinách pôsobili.

Tieto brožúrky sú súčasťou celoslovenskej verejnej zbierky Tehlička občianskeho združenia SAVIO, ktorá sa každoročne realizuje s cieľom informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti i k spoluzodpovednosti.

Veríme, že vám tieto materiály prinesú nové možnosti a nápady do výuky na školách.

Angola, Huambo – Tehlička 2023

Brožúra, Aktivity a výzvy

 

Keňa, Kakuma – Tehlička 2022

Brožúra, Aktivity a výzvy

 

Jakutsko – Tehlička 2021

Brožúra, Aktivity a výzvy

 

Keňa, Kakuma – Tehlička 2020

Brožúra, Aktivity a výzvy

 

India, Kérala – Tehlička 2019

Brožúra, Aktivity a výzvy

 

Keňa, Korr – Tehlička 2018

Brožúra, Aktivity a výzvy

 

Južný Sudán, Gumbo – Tehlička 2017

Brožúra

Aktivity a výzvy

 

Sýria – Tehlička 2016

Brožúra

Aktivity a výzvy

 

Stredoafrická republika – Tehlička 2015

Brožúra

Aktivity a výzvy

 

Angola – Tehlička 2014

Brožúra

Aktivity a výzvy

 

Deti ulice – Tehlička 2013 (Angola, Azerbajdžan, Južný Sudán, Keňa)

Brožúra, Aktivity a výzvy