Saleziáni a ich zamestnanci v Damasku v Sýrii uskutočnili už 124 pohovorov pre kurzy mäkkých zručností. Uskutočnili aj 34 rozhovorov pre rekonštrukčné kurzy. Prvý kurz angličtiny začal 1. mája, druhý 12. mája. Kurz E-Marketingu sa spustil 18. mája. Školenia sa uskutočňujú v rámci projektu „Budovanie zručností zraniteľných skupín obyvateľstva v Sýrii pre trh práce.“ Je finančne podporený zo strany SlovakAid a trvá od 1. septembra 2022 do 31. augusta 2024. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť možnosti zraniteľného obyvateľstva v Sýrii uplatniť sa na domácom trhu práce.