SAVIO o. z.
Miletičova 7
821 08 Bratislava
IČO (registration number): 30 79 95 62
DIČ (VAT registration number): 202 211 5491

Cell phone: +421 910 123 579
Cell phone: +421 911 777 106

savio@savio.sk
tehlicka@savio.sk

Adoption Programmes:
Cell phone: +421 911 777 106
wachira@savio.sk

Chairman:
Ján Rešutík
direktor@savio.sk

Team:
František Dravecký
dravecky@savio.sk
Zuzana Kovaľová
kovalova@savio.sk
Adriana Mahdalová
mahdalova@savio.sk
Monika Wachira Nováková
wachira@savio.sk
Pavol Nizner
misijne.dobrovolnictvo@saleziani.sk

Bank account no. of SAVIO o.z.:
IBAN: SK5511000000002626853119

Bank account no. of The Brick (Tehlička) – a public fundraising campaign:
IBAN: SK6911000000002620852641