SAVIO o. z.
Miletičova 7
821 08 Bratislava
IČO: 30 79 95 62
DIČ: 202 211 5491

tel.: 02/ 556 404 09
mobil: +421 910 123 579
savio@savio.sk
tehlicka@savio.sk

Predseda:
Štefan Kormančík SDB
direktor@savio.sk

Tím kancelárie:
Ján Rešutík
resutik@savio.sk

Zuzana Suchová
suchova@savio.sk

Zuzana Kovaľová
kovalova@savio.sk

Adriana Kerestešová
mahdalova@savio.sk

Veronika Rendeková
rendekova@savio.sk

č. účtu SAVIO o.z.:
2626853119/1100
IBAN: SK5511000000002626853119

č. účtu verejnej zbierky Tehlička:
2620852641/1100
IBAN: SK6911000000002620852641