SAVIO o. z.
Miletičova 7
821 08 Bratislava
IČO: 30 79 95 62
DIČ: 202 211 5491

mobil: +421 910 123 579
mobil: +421 911 777 106
savio@savio.sk
tehlicka@savio.sk

Adopcia tried a detí:
mobil: +421 911 777 106
wachira@savio.sk

Predseda:
Štefan Kormančík SDB
direktor@savio.sk

Tím:
Zuzana Kajanová
kajanova@savio.sk
Ján Rešutík
resutik@savio.sk
Zuzana Kovaľová
kovalova@savio.sk
Adriana Mahdalová
mahdalova@savio.sk
Juraj Vojtáš
vojtas@savio.sk
Monika Wachira Nováková
wachira@savio.sk
Alžbeta Kyselica Zelná
emergency@savio.sk

č. účtu SAVIO o.z.:
2626853119/1100
IBAN: SK5511000000002626853119

č. účtu verejnej zbierky Tehlička:
2620852641/1100
IBAN: SK6911000000002620852641

YourCause Global Good Network:
SAVIO o.z., NPP-12820573