Svetový deň migrantov a utečencov

108. ročník Svetového dňa migrantov a utečencov sa slávil v nedeľu, 25. septembra 2022. Pápež František vybral pre tento rok tému s názvom „Vytvárať budúcnosť s migrantmi a utečencami“, budúcnosť podľa Božieho plánu, ku ktorej budovaniu sme povolaní prispieť všetci. Aj vďaka našim štedrým darcom sa za minulé roky podarilo cez našu organizáciu SAVIO o.z….

more

Škola ako druhý domov

Cez náš program ADOPCIA TRIED V JUŽNOM SUDÁNE a vďaka naším darcom podporujeme Strednú školu sv. dona Bosca v Maridi Manguo v Južnom Sudáne, ktorá dosahuje vynikajúce výsledky a je najlepšou strednou školou v tejto oblasti. Ako nám napísal náš spolupracovník a riaditeľ školy, don Charles Taban, škola vychovala za posledné štyri roky mladých ľudí, ktorí sú akademicky zdatní a veľmi prospešní…

more

ADOPCIA DETÍ V KENI A NAŠI SLOVENSKÍ DOBROVOĽNÍCI

SAVIO o.z. už mnoho rokov podporuje deti v núdzi v Centre Bosco Boys v Nairobi v Keni, cez náš Program Adopcia detí v Keni. Aj vďaka tejto pomoci a podpore majú bývalí chlapci ulice, strechu nad hlavou a možnosť študovať. Práve tu pôsobia naši slovenskí saleziánski misijní dobrovoľníci Juraj Ledecký a Martin Miadok. Juraj sa venuje týmto chlapcom od novembra 2021 a zažil…

more

ADOPCIA TRIED – ZŠ sv. Jozefa v meste Wau, Južný Sudán

S vďačnosťou v srdci by sme chceli vyjadriť vďaku za Vašu veľkú podporu a pomoc. Nech Pán a naša milujúca Matka požehnajú Vás, Vaše poslanie a Vaše rodiny! (Sr. Mai Van, riaditeľka Základnej školy Sv. Jozefa vo Wau, Južný Sudán) SAVIO o.z. má vo svojom programe Adopcia tried zaradenú aj Základnú školu sv. Jozefa v meste…

more

Noví chlapci v programe Adopcia detí v Keni

Do nášho programu Adopcia detí v Keni pribudlo tieto dni 20 nových chlapcov, ktorí už prešli prvou fázou rehabilitácie v saleziánskom centre pre chlapcov ulice v Bosco Boys v Nairobi. Tu začínajú svoju novú etapu života štúdiom na Základnej škole Don Bosco a saleziánskej učňovke, kde majú šancu vyučiť sa remeslu a v budúcnosti si…

more

Nové školské uniformy v Maridi Secondary School v Južnom Sudáne

Aj taká udalosť ako voľba nových uniforiem je pre miestnu strednú školu veľká vec. Riaditeľ saleziánskej strednej školy v Maridi, don Charles Taban, ktorú podporujú aj naši slovenskí darcovia cez program Adopcia tried, vyhlásil pred pár dňami voľby na výber nových školských uniforiem, do ktorých sa mohli zapojiť všetci študenti, rodičia a učitelia. U nás…

more