ĎALŠIE STRETNUTIE DOBROVOĽNÍKOV ZA NAMI

Februárová víkendovka saleziánskych misijných dobrovoľníkov sa odohrala v Lúčkach pri Ružomberku, kde sa stretli naši dobrovoľníci spoločne s dobrovoľníkmi VIDES. Okrem spoločného duchovného programu sa budúci dobrovoľníci venovali témam humanitárnej a rozvojovej pomoci, a tiež kultúrnemu šoku. Sobotný podvečer im spríjemnili manželia Jarkovskí a nechýbala tiež ukážka odevov zo studenej Sibíri. Tento víkend padli rozhodnutia…

more

🧱 Aktivity 2. týždňa TEHLIČKY 2024 pre Južný Sudán

Vedeli ste, že bežná trieda má okolo 60 žiakov, niektoré dokonca až 100. Sú školy, kam si žiaci musia priniesť stoličky na vyučovanie. Každá škola má svoju uniformu a bez uniformy žiak na vyučovanie nesmie. AKTIVITY 2. týždňa: Pomôž tento týždeň nájsť Dengovi cestu do jeho školy, po ktorej dennodenne kráča zo svojho domova miestnou…

more

2. týždeň zbierky Tehlička pre Južný Sudán

TRIEDA A UČITELIA V JUŽNOM SUDÁNE    Edukačné centrum sv. Bakhity, ktoré sme sa tento rok rozhodli v TEHLIČKE 2024 podporiť, vzniklo v roku 2008 na misii v Tonj. Sestry saleziánky tu na začiatku otvorili materskú školu a a prvý ročník, aby si tak svojich žiakov vychovávali od malička. Prvé triedy fungovali v plechových kontajneroch…

more

Krížová cesta uprostred afrického leta

S obdobím pôstu sa spája tiež modlitba krížovej cesty. No to, na čo sme doma zvyknutí, nemusí byť rovnako na celom svete. Svoje o tom vie aj saleziánska misijná dobrovoľníčka Veronika: “Krížovú cestu som bola naučená kráčať v kabáte a vysokých topánkach. Aké to však je uprostred afrického leta v centre pre chlapcov ulice? Podstata…

more

MIER, ktorý nie je samozrejmosť

Južný Sudán prešiel za posledných 100 rokov ťažkými obdobiami vojen a nepokojov. A tak aj život ľudí v tejto krajine je veľmi ovplyvnený jej históriou a dotýka sa každodennej reality. Viac sa dozviete na str. 15 v brožúre Brožúra – Tehlička (www.tehlicka.sk)  Tento týždeň Vám prinášame príbeh od Rebecci Pantheer Majok, bývalej študentky Edukačného centra…

more

PATRÓNI JUŽNÉHO SUDÁNU – 1. týždeň zbierky TEHLIČKA 2024

Sv. Bakhita a sv. Daniel Comboni sú dvaja najvýznamnejší svätci a patróni tejto africkej krajiny. Sv. Jozefína Margaréta Bakhita sa stala prvou africkou černošskou svätou, za ktorú ju vyhlásil svätý otec Ján Pavol II. dňa 1. októbra 2000. Sv. Daniel Comboni, taliansky misionár, bojoval proti otrokárstvu a snažil o evanjelizáciu Afriky prostredníctvom jej obyvateľov.  Prečítajte si…

more