Pomáhame vzdelávať dievčatá v Keni

Veľmi sa tešíme, že v saleziánskej učňovke Don Bosco Technický inštitút Marsabit na severe Kene neustále narastajú počty študentov. Aktuálne je v učňovke 100 študentov, z toho 54 dievčat a 46 chlapcov – prvýkrát v histórii školy sa podarilo dosiahnuť, aby bolo v kurzoch praktických zručností zapísaných viac dievčat ako chlapcov. V Keni sa pritom do kurzov praktických zručností zapisujú najmä chlapci,…

more

pozdravy z Tanzánie

Už je to skoro mesiac, čo naše tri dobrovoľníčky Majka, Baška a Magdalénka pricestovali do Tanzánie. Saleziánska komunita hneď využila ich potenciál a zapojili ich do každodenného života v komunite. Baška sa zapája do športových aktivít s mladými, je z nej plnohodnotná trénerka. Magdalénka dáva kurzy dekorovania a Majka aktívne učí prácu s počítačmi, pravdaže…

more

Zážitky z Kene (part four)

Naša ďalšia cesta smerovala do severnej časti Kene, mestečka Kakuma, známeho vďaka obrovskému utečeneckému táboru. Tento utečenecký tábor Kakuma vznikol pochodom smrti niekoľko tisícovej skupinky chlapcov z Južného Sudánu pred 30-timi rokmi. Od tej doby sa tábor neustále rozrastá. Saleziáni don Bosca tam pôsobia od samého začiatku, priamo v tábore. Spolu s táborom sa však…

more

Prichádza zima a sneh, ale nestrácame nádej

Vďaka tohtoročnej zbierke Tehlička pomáhame saleziánskej komunite v Jakutsku s prestavbou ich domu, ktorý je v havarijnom stave a nutne potrebuje rekonštrukciu. Prvá časť prestavby sa venuje oprave strechy. Prestavba začala ešte počas letných prázdnin a aktívne sa do nej zapájajú saleziáni spolu s robotníkmi a niektorými farníkmi. „Strecha zatiaľ nie je hotová. Začalo pršať, v dome…

more

Začína ďalší ročník dobrovoľníckej prípravy

Posledný septembrový víkend sa skupina odvážnych mladých stretla v Liptovskej Štiavnici pri Ružomberku, aby začali s ročnou prípravou na saleziánske misijné dobrovoľníctvo. Počas víkendu sa zoznámili nielen medzi sebou, ale tiež so saleziánskym dobrovoľníctvom a organizačným tímom. Mali možnosť sa zdieľať o svojich motiváciách, ktoré ich doviedli až k tomu, že vyplnili prihlášku. V sobotu…

more

Libertad=Sloboda

(ANS, 8.9.2021) Viac ako 1,2 milióna mladistvých vo svete je vo väzniciach, policajných staniciach a záchytných centrách zbavených slobody. Väčšina z nich je tam za priestupky ako je spánok na ulici. Nedostáva sa im právnej pomoci, často nikto nevie, že tam sú, a čo je ešte horšie, zdieľajú cely s dospelými obvinenými z násilných zločinov…

more