Misijné dobrovoľníctvo môže byť životná výzva aj pre Teba

Kto je saleziánsky misijný dobrovoľník? Je to fenomén, ako to raz pekne vystihol jeden z nich. Mladý človek, ktorý opustí svoje pohodlie, svoje zaužívané „chodníčky“ a ktorý nájde odvahu vystaviť sa niečomu novému a nepoznanému. Spozná nových ľudí, kultúru, zvyky, potreby a možno popri tom všetkom spozná aj svoje iné „ja“, ktoré sa v prostredí chudoby i v každodennom nasadení v službe…

more

Nedus našu budúcnosť

Už od roku 1974 je 5.jún dňom, kedy celý svet venuje špeciálnu pozornosť problematike znečisťovania a ochrany životného prostredia. Hlavnou témou Svetového dňa životného prostredia 2019 je znečisťovanie ovzdušia. Dôležitosť venovať sa tejto problematike zdôrazňujú aj alarmujúce štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie, podľa ktorých každý rok zomrie na choroby spôsobené znečisteným ovzduším 7 miliónov ľudí, inak povedané…

more

Návšteva z Kéraly

Na naše pozvanie prvý aprílový týždeň Slovensko navštívil salezián Joy Nedumparambil z Kéraly v Indii. Prišiel sa podeliť so svojimi skúsenosťami, ale aj vydať svedectvo o mohutných povodniach, ktoré v minulý rok v Kérale zničili 20000 domov. Počas svojej návštevy absolvoval prednášky a besedy na školách či farnostiach Bratislave, Košiciach, Bardejove, Dubnici nad Váhom. Záujem o…

more

Vráťme, čo voda vzala

Kvôli klimatickým zmenám v auguste 2018 zasiahli oblasť Kérala v Indii najväčšie ničivé povodne za posledných 100 rokov. Pripravili tisíce ľudí o strechu nad hlavou. Povodne si vyžiadali takmer 500 obetí na životoch a mnohých nezvestných. V humanitárnych táboroch je stále 24 000 ľudí. Voda zničila 20 000 domov. V dôsledku neustálych vodných prívalov došlo k 35 zosuvom pôdy….

more

Inšpirujte iných a my Vás odmeníme

Giving Tuesday je o pomoci núdznym a o šírení dobra. Budeme radi, keď sa zapojíte do našej výzvy. Podporíte ľudí v utečeneckom tábore Kakuma v Keni a inšpirujete svojim príbehom ďalších ľudí k darovaniu. A my Vás odmeníme.     Každý darca má príbeh. Stačí sa zamyslieť, čo alebo kto Vás inšpiruje darovať. Stalo sa…

more

BLACK FRIDAY srdcom iba u nás

V utečeneckom tábore v Kakume uviazlo medzi hranicami tábora 186 tisíc ľudí a odkázaných na pomoc druhých. Nemajú možnosť sa zamestnať, bezcieľne sa túlajú v tábore, ktorý nemôžu opustiť. Väčšinu populácie v tábore tvoria deti a mládež. Saleziáni don Bosca už 25 rokov pomáhajú mladým ľuďom v Kakume získať vzdelanie. Ukázalo sa, že pre mládež majú skutočný význam praktické zručnosti. Umožňujú im plnohodnotne tráviť čas, dávajú…

more