Bosco Boys Langata. Miesto prijatia. Miesto lásky. Miesto nádeje.

„Bosco Boys Langata. Miesto prijatia. Miesto lásky. Miesto nádeje. Domov pre mnohých chlapcov, ale aj pre všetkých, ktorí toto centrum navštívia.“ Dobrovoľníčka Monika Tomaštíková, ktorá už vyše 10 mesiacov pôsobí v centre Bosco Boys v Nairobi v Keni, napísala blog, kde píše o svojej dobrovoľníckej skúsenosti. Prečítajte si aj vy o tom, ako spoločne s…

more

Ročná misia na Orechovom dvore

Naši dobrovoľníci Mária a Kevin Kačmárovci začali svoje ročné misjné pôsobenie na Orechovom Dvore v Nitre. V spolupráci so sestrami saleziánkami (Inštitút dcér Márie Pomocnice) sa zapoja do života v tejto rómskej osade, kde budú vypomáhať v materskom centre a v materskej škole. Veríme, že nasledujúci rok bude nielen pre nich nezabudnuteľnou skúsenosťou.    …

more

Vzdelávanie s Tehličkou

Na základe pozitívnej odozvy na naše podkladové materiály, ktoré každoročne vydávame v rámci zbierky Tehlička, sme sa rozhodli, že vám zjednodušíme prístup k týmto brožúrkam. Materiály, ktoré vám ponúkame na našom webe, môžu byť vhodnou vyučovacou pomôckou najmä k predmetom ako je geografia, náboženstvo a vzdelávanie v rámci rozvojovej pomoci. Sú určené pre žiakov materských, základných a stredných škôl alebo ako…

more

Čo všetko sa podarilo v projekte Boys Town?

K 31.7.2020 sa nám podarilo úspešne ukončiť projekt v Boys Town. Hlavným cieľom projektu Podpora zamestnanosti v elektrotechnickom priemysle bolo znížiť nezamestnanosť mladých ľudí v Keni budovaním praktických zručností.  Špecifickým cieľom projektu je preto zlepšiť možnosti znevýhodnenej mládeže v Nairobi uplatniť sa na trhu práce, čo sa nám podarilo tým, že až 70 % všetkých absolventov z konca roku 2019, z Technického…

more

DOBROdružná cesta, na ktorej dostaneš viac ako daruješ!

Saleziáni don Bosca už viac ako 20 rokov každoročne pripravujú a vysielajú mladých dobrovoľníkov do rôznych krajín. Ak si pripravený vyjsť zo svojho sveta, spoznať novú kultúru a obetovať rok života mladým v núdzi, stačí vyplniť prihlasovací formulár, a to najneskôr do 15. septembra 2020. Saleziánske misijné DOBROvoľníctvo ťa pozýva k mladým ľuďom, ktorí nepotrebujú nič…

more

Neobyčajný týždeň v Strelníku

Počas letných prázdnin skupina animátorov z celého Slovenska zrealizovala denný tábor v rómskej osade Strelník, neďaleko Slovenského Raja. Aktivity, ktoré si animátori pripravili, boli pre deti vynikajúcou možnosťou ako stráviť svoj voľný čas a oživiť svoj prázdninový program. Deti sa mohli zoznámiť s Quasimodom a Esmeraldou a spolu nimi budovať nové priateľstvá, bojovať proti nástrahám a spoločne sa učiť. Počas týždňa sa…

more