SAVIO na stretnutí s partnermi Don Bosco Network

SAVIO o. z. sa zúčastnilo stretnutia s ostatnými saleziánskymi organizáciami, ktoré pomáhajú vo svete. Stretnutie sa konalo v Ríme v dňoch 11. a 12. júna 2024. SAVIO je súčasťou tejto platformy už od roku 2017. Vďaka nej môže SAVIO lepšie pomáhať mladým ľuďom v zahraničí. Cieľom platformy je, aby rôzne saleziánske organizácie koordinovali svoje projekty…

more

Poď zažiť ročné DOBROdružstvo

Prihlás sa do nového ročníka saleziánskeho misijného dobrovoľníctva a zaži jedinečné DOBROdružstvo! Ak vynikáš odvahou, vždy Ťa lákala pomoc iným a chceš darovať ďalej to, čo si dostal, pozývame Ťa do ročnej dobrovoľníckej služby v niektorom zo saleziánskych diel po celom svete! Pozri si podmienky, ktoré je dobré spĺňať na: https://saleziani.sk/smd.  Stále váhaš? Prihlás sa…

more

SLÁVNOSŤ KRSTU A PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA V BOSCO BOYS

V nedeľu 3.6.2024 sa konala v Centre Bosco Boys v kenskom Nairobi veľká slávnosť, kedy po ročnej príprave prijalo sviatosť krstu 27 bývalých chlapcov ulice a ďalších päť chlapcov prijalo po prvý krát sviatosť Eucharistie.

more

Podarilo sa obnoviť zničenú časť školy pre učiteľov

V júli 2023 bola počas veternej smršti úplne zničená časť saleziánskej základnej školy sv. Dominika Savia v dedinke Mogiri v Južnom Sudáne, ktorej žiakov dlhodobo podporujeme cez program Adopcia tried. Išlo o ubytovanie pre učiteľov, ktorí pôsobia v tejto malej vidieckej škole. Do školy prichádzajú deti z miestnej chudobnej komunity a väčšina vyučujúcich pochádza zo vzdialených oblastí Južného Sudánu, Kene alebo Ugandy….

more

TÝŽDEŇ PLNÝ STRETNUTÍ

Minulý týždeň bol u nás bohatý na stretnutia. Predchádzala tomu víkendovka našich dobrovoľníkov, ktorí sa stretli posledný krát pred duchovnými cvičeniami, ktoré ich čakajú v júni a ktorými zakončia svoju prípravu. Okrem praktických blokov si vyšli aj na turistiku a sobotný večer strávili s dobrovoľníkom Paľom o jeho pobyte na Luníku IX. Od pondelka sme…

more

Saleziáni začínajú provinciálnu kapitulu v mimoriadnom termíne

Bratislava, 24. mája 2024 – Saleziáni dona Bosca od nedele začínajú provinciálnu kapitulu. V Badíne pri Banskej Bystrici sa stretne 53 saleziánov, aby sa počas piatich dní venovali trom tematickým okruhom. Tie sa týkajú saleziánskeho života, ale aj spolupráce s laikmi. Okruhy zastrešuje hlavná téma, ktorá znie: Nadšení pre Ježiša Krista, zameraní na mladých. Stretnutie sa…

more