• Základné informácie

  Cieľom štipendijného fondu je pomôcť chudobným študentom saleziánskej učňovky v Ľvove pokryť náklady na štúdium. Mnohí z nich sú siroty či polosiroty a kvôli biednym pomerom nemajú prostriedky na to, aby prispeli na školné či ďalšie výdavky spojené s ich štúdiom. Ako darca môžete podporiť projekt nezáväzne, bez zmluvy, ľubovoľnou sumou on-line alebo vkladom na účet.

  Saleziánska učňovka v Ľvove je jedinou katolíckou učňovkou na Ukrajine. Je založená i vedená Saleziánmi don Bosca. Zameriava sa na mládež z biednych pomerov, predovšetkým siroty a polosiroty, ktorým ponúka štúdium v odbore stolár, kuchár/čašník, kaderníčka a krajčírka. V súčasnosti má 57 študentov, väčšina z nich sú chlapci. Ako súkromná vzdelávacia inštitúcia zabezpečuje kvalitnejšie štúdium než štátne školy, investuje do formácie učiteľov, zo študentov vychováva dobrých ľudí a poctivých občanov.

  Ak sa Vám páči štipendijný fond, môžete prispieť jednorazovým darom alebo pravidelným. Každý dar pomôže!

  Chcem darovať

   

   

 • Ďalšie diela na Ukrajine
 • FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY