• Základné informácie

  Od 24. februára 2022 budú všetky dary pre štipendijný fond pridelené na pomoc obyvateľom Ukrajiny, najmä humanitárnu pomoc a pomoc utečencom v spolupráci so saleziánmi dona Bosca. 50 chlapcov zo sirotinca vo Ľvove sa bezpečne dostalo na Slovensko, kde našli útočisko so svojimi dvoma opatrovníkmi. Viac informácií nájdete TU.

  Cieľom štipendijného fondu je pomôcť chudobným študentom saleziánskej učňovky v Ľvove pokryť náklady na štúdium. Mnohí z nich sú siroty či polosiroty a kvôli biednym pomerom nemajú prostriedky na to, aby prispeli na školné či ďalšie výdavky spojené s ich štúdiom. Ako darca môžete podporiť projekt nezáväzne, bez zmluvy, ľubovoľnou sumou on-line alebo vkladom na účet.

  Saleziánska učňovka v Ľvove je jedinou katolíckou učňovkou na Ukrajine. Je založená i vedená Saleziánmi don Bosca. Zameriava sa na mládež z biednych pomerov, predovšetkým siroty a polosiroty, ktorým ponúka štúdium v odbore stolár, kuchár/čašník, kaderníčka a krajčírka. V súčasnosti má 57 študentov, väčšina z nich sú chlapci. Ako súkromná vzdelávacia inštitúcia zabezpečuje kvalitnejšie štúdium než štátne školy, investuje do formácie učiteľov, zo študentov vychováva dobrých ľudí a poctivých občanov.

  Prispieť môžete priamo vkladom na náš účet: 

  IBAN: SK5511000000002626853119
  pod variabilným symbolom 000011

   

  Ak sa Vám páči štipendijný fond, môžete prispieť jednorazovým darom alebo pravidelným. Každý dar pomôže!

  Chcem darovať

   

   

   

   

 • FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
 • Ďalšie diela na Ukrajine