• 2021 Spolu pre Etiópiu

  Zbierka SPOLU PRE ETIÓPIU sa predlžuje!
  “Nesmierne nás teší pozitívny ohlas a pomoc Slovákov, pretože výsledkom je, že môžeme pomôcť ešte viac ľuďom na úteku, bez jedla či vody v Tigraji“ zhodli sa členovia iniciatívy. Zbierka je tak predĺžená do 25.4.2021.

  Už sú to viac než štyri mesiace, čo začal konflikt v Etiópii, v regióne Tigray. Konflikt, ktorý spôsobil tisíce úmrtí a rozsiahle ničenie, presídlil viac ako 2 milióny ľudí a zapríčinil, že vyše desaťtisíc ľudí ušlo do susedného Sudánu. Tento konflikt prehĺbil napätie medzi etnikami a zhoršil humanitárnu krízu v krajine. OSN a miestne úrady tvrdia, že vyše 4,5 milióna ľudí, väčšina obyvateľov Tigray, naliehavo potrebuje pomoc. Aktuálna situácia avšak vplýva aj na susedné štáty Etiópie, Sudán a Eritreu, a to takým spôsobom, ktorý by mohol destabilizovať túto oblasť Afriky.
  Saleziáni don Bosca pokračujú vo svojej práci v štyroch mestách regiónu Tigray (Makelle, Adigrat, Adwa a Shire) a aj naďalej slúžia a pomáhajú ľuďom ovplyvneným konfliktom. V spolupráci s dcérami Panny Márie Pomocnice (sestry FMA) a s misionárkami lásky (sestry Matky Terezy) pečú viac než 2000 kusov čerstvého chleba denne, aby zabezpečili jedlo pre vysídlených obyvateľov. Okrem toho poskytujú potravinovú pomoc aj iným znevýhodneným skupinám. (ANS, 15.3.2021)

   

  Široká verejnosť má možnosť prispieť:

     • vkladom či prevodom finančného daru priamo na číslo účtu:

  IBAN: SK5511000000002626853119

  Variabilny symbol: 2103035663

  Spolu pre Etiópiu

     • QR kód:

   

  Radi by sme sa Vám za Váš dar poďakovali, preto Vás prosíme uviesť svoju e-mail adresu do správy pre prijímateľa.

   

  Poštovou poukážkou

   

  YourCause Global Good Network

  SAVIO o.z., NPP-12820573, DESIGNATION: Ethiopia

   

  Ďakujeme všetkým darcom!

  SAVIO sa spojilo s ďalšími slovenskými mimovládnymi organizáciami vo výzve
  SPOLU PRE ETIÓPIU. Viac najdete na stranke www.spolupreetiopiu.sk