V nedeľu 20.6.2021 boli deviatim mladým dobrovoľníkom odovzdané misijné kríže a už o pár mesiacov vycestujú na svoju ročnú misijnú službu. Po ročnej príprave, ktorú dobrovoľníci absolvovali počas týchto mesiacov, sú lepšie pripravení na to, čo ich počas ich misie bude čakať. Krajiny ako Tanzánia, Angola, India a Srí lanka sú miestami, kde títo mladí budú pôsobiť a aktívne pomáhať v saleziánskych dielach. Ich skúsenosti a príbehy si budete môcť prečítať na na našej dobrovoľníckej stránke alebo môžete sledovať náš facebook, kde budeme pridávať fotografie z ich každodenných aktivít. Budeme radi ak našich dobrovoľníkov aj ich misijné pôsobenia podporíte svojimi modlitbami. 

Misiu vnímam ako cestu k vylepšenie svojho duchovného zraku – vidieť očami a srdcom lásky a služby, hovorí Kristína, jedna z dobrovoľníčok.