Saleziáni don Bosca sa venujú pastoračnej službe v rómskych osadách na Slovensku už 30 rokov. Pri príležitosti stretnutia pápeža Františka s Rómami na Luníku IX v Košiciach 14. septembra 2021, saleziáni pripravili 13-minútový dokumentárny film o ich práci s Rómami Je súčasťou cyklu Viera do vrecka zo saleziánskej produkcie. Aktuálnu tému s názvom „Don Bosco a Rómovia“ na Slovensku je možné sledovať na saleziánskom kanáli YouTube v pôvodnom slovenskom jazyku. Dokumentárny film predstavuje prácu s Rómami na Luníku IX v Košiciach, na Orechovom dvore v Nitre a na Poštárke v Bardejove cez svedectvá členov saleziánskej rodiny a samotných Rómov.

Jedinečnosť pastoračnej práce s Rómami vysvetľuje saleziánsky kňaz Peter Bešenyei SDB: „Vždy ide o vzťah. Akonáhle je vzťah vytvorený, vzájomné predsudky sa zrútia. My, saleziáni, ponúkame bezprostrednú otvorenosť, priateľstvo. Do rómskej komunity vstupujeme jednoducho ako ľudia. Tí z väčšinovej skupiny sa mnohokrát pýtajú: „Ako vám môžeme pomôcť?“ a vždy odpovedám: „Choďte medzi nás na nedeľnú omšu.“ Čím viac sa budeme izolovať, tým bude napätie a vzrastú predsudky. Naopak, čím viac skúseností zo vzájomnej interakcie máme a čím viac pozitívnych skúseností spoločne zažijeme, tým sme si bližší.“