V júli 2023 bola počas veternej smršti úplne zničená časť saleziánskej základnej školy sv. Dominika Savia v dedinke Mogiri v Južnom Sudáne, ktorej žiakov dlhodobo podporujeme cez program Adopcia tried. Išlo o ubytovanie pre učiteľov, ktorí pôsobia v tejto malej vidieckej škole. Do školy prichádzajú deti z miestnej chudobnej komunity a väčšina vyučujúcich pochádza zo vzdialených oblastí Južného Sudánu, Kene alebo Ugandy. Obnova zničeného ubytovania pre učiteľov bola preto nevyhnutná. Vďaka saleziánskemu misijnému oddeleniu a ďalšiemu partnerovi z Južnej Kórei Mission Office Korea bolo možné nanovo postaviť budovu pre učiteľov. Slovenská provincia saleziánov dona Bosca podporila toto dielo sumou 3 000 euro.