V nedeľu 3.6.2024 sa konala v Centre Bosco Boys v kenskom Nairobi veľká slávnosť, kedy po ročnej príprave prijalo sviatosť krstu 27 bývalých chlapcov ulice a ďalších päť chlapcov prijalo po prvý krát sviatosť Eucharistie.