ANS (1.9.2021)

Počet obetí, tisíce ľudí bez domova a množstvo materiálnych škôd sa po hrozivom zemetrasení na Haiti naďalej zvyšuje. Saleziáni a sestry saleziánky sa tvárou v tvár tejto núdzovej situácii zaviazali podporovať obyvateľstvo zasiahnuté zemetrasením.

Saleziáni sa v súčasnosti podieľajú na distribúcii potravinových a zdravotníckych balíčkov, určených pre celkovo 3 000 núdznych rodín. Súčasne začínajú projekt distribúcie plastových striech a stavebného materiálu na vytvorenie dočasných prístreškov pre 400 rodín. Realizujú aj projekt výstavby školskej jedálne a v súčasnej dobe je už 1 500 jedál denne distribuovaných študentom Saleziánskeho diecézneho centra umenia a remesiel (CDAM) a okolitých škôl. Saleziáni sa tiež podieľajú na poskytovaní psychosociálnej pomoci rodinám postihnutým zemetrasením, ktoré stratili milovanú osobu. Okrem toho, asi pre 700 mladých ľudí bol zahájený projekt odborného a technického vzdelávania, ktorý bude mať krátke trvanie a bude slúžiť na rýchle zaradenie na trh práce.

Komunita sestier saleziánok v meste Les Cayes na juhu krajiny utrpela devastačné škody. Sestra Marie Mercie Raphael, ekonómka domu, si na tento zážitok bude vždy pamätať.

„Vonku, medzi zrútenými budovami, behali ľudia, zatiaľ čo zranených vyťahovali z trosiek,“ hovorí. „Hrôzy zemetrasenie z roku 2010 bolo v našich spomienkach stále čerstvé.“ Ďalej dodáva: „Ľudia k nám okamžite prišli hľadať pitnú vodu a jedlo. Zhromaždili sa na našom pozemku, aby spali pod holým nebom, berúc do úvahy riziko kolapsu pod otrasmi. „

Svedectvo o ťažkej situácii v krajine prináša aj sestra Rose Monique Jolicoeur, predstavená komunity a riaditeľka školy v Les Cayes. Hovorí, že napriek riziku kolapsu sestry naďalej pomáhajú tým, ktorých postihlo zemetrasenie.

„Vždy existuje nádej! Božia ruka nás zachránila, pretože keby k zemetraseniu došlo o 8 ráno, počas školských hodín, bolo by to ešte katastrofálnejšie… ”