(ANS, 15.3.2021)
Už sú to viac než štyri mesiace, čo začal konflikt v Etiópii, v regióne Tigray. Jedná sa o konflikt
ktorý spôsobil tisíce úmrtí a rozsiahle ničenie, presídlil viac ako 2 milióny ľudí a zapríčinil, že
vyše desaťtisíce ľudí ušlo do susedného Sudánu. Tento konflikt prehĺbil napätie medzi
etnikami a zhoršil humanitárnu krízu v krajine. OSN a miestne úrady tvrdia, že vyše 4,5
milióna ľudí, väčšina obyvateľov Tigray, naliehavo potrebuje pomoc. Aktuálna situácia avšak
vplýva aj na susedné štáty Etiópie, Sudán a Eritreu, a to takým spôsobom, ktorý by mohol
destabilizovať túto oblasť Afriky.
Saleziáni don Bosca pokračujú vo svojej práci v štyroch etiópskych regiónoch, Makelle,
Adigrat, Adwa a Shire, a aj najďalej slúžia a pomáhajú ľuďom ovplyvnených konfliktom.
V spolupráci s dcérami Matky Pomocnice (sestry FMA) a s misionárkami lásky (sestry Matky
Terezy) pečú viac než 2000 kusov čerstvého chleba denne, aby zabezpečili jedlo pre
vysídlených obyvateľov. Okrem toho poskytujú potravinovú pomoc aj iným znevýhodneným
skupinám.
ANS (Agenzie info salesiana) prináša niekoľko svedectiev saleziánov, ktoré sa im aj napriek
komunikačným ťažkostiam, podarilo získať.
„Sme Bohu vďační za všetky jeho milosti, odvahu a silu, ktoré nám dáva v tomto zložitom
a náročnom období, ktorému v Adwe čelíme. Konflikt pretrváva už od jeho vypuknutia,
4. novembra 2020. Veľa ľudí prišlo o život, stratili majetky a svoje domy, tisíce ľudí utiekli
pred bombardovaním a stali sa utečencami alebo vnútorne vysídlenými osobami v rámci
svojej vlastnej krajiny. Bohatí aj chudobní sú každý deň pred našimi bránami a prosia o jedlo,
aby prežili.
V ten večer, 20. novembra 2020, kedy konflikt prepukol v meste Adwa, mnoho mŕtvych tiel
ležalo na uliciach a všetci zrazení sa snažili utiecť pred vojnou. Tieto mesiace boli veľmi
temné, a to aj z dôvodu, že ľudia nemali elektriku, vodu, jedlo… Vďačíme Bohu za to, že na
našom pozemku máme vrt, ktorý vďaka generátoru poskytuje prístup k vode už od skorého
rána pre tisícky prichádzajúcich ľudí.
Prvý marcový týždeň sme spolu so sestrami Matky Terezy navštívili a poskytli pomoc v
niekoľkých centrách pre vysídlených obyvateľov, ktorí unikli do mesta Adwa z ďalekých miest
ako Setit Humera, Kafta Humera, Mereb, Segede wored…“