• Základné informácie
  • Vzdelanie
  • Humanitárna pomoc
  • Poľnohospodárstvo
  • Tam, kde je to najpotrebnejšie

    Dary nám pomôžu dofinancovať projekty, na ktoré nám chýbajú prostriedky. Sú to výdavky, ktoré nevieme predvídať, ale sú nevyhnutné pre saleziánske misijné diela vo svete, fungovanie SAVIO a našich aktivít. Vďaka takýmto príspevkom sme v minulosti boli schopní napríklad nakúpiť vybavenie do novej elektrotechnickej dielne chladenia a klimatizácie, ktorú sme s podporou SlovakAid otvorili v saleziánskej učňovke v Keni, ako aj podporiť zamestnávanie tamojších absolventov.

    Ak by ste mali chuť podporiť niektorý z našich projektov, môžete tak spraviť cez jednorázový príspevok alebo sa môžete zapojiť do pravidelnej podpory cez program adopcií tried a detí. Vzdelávanie v Angole na novej saleziánskej škole môžete podporiť cez tohtoročnú zbierku Tehlička 2023jablkový projekt v Tanzánii môžete podporiť aj naďalej na našom webe. Ďakujeme všetkým darcom!