• Základné informácie
 • Ďalšie diela na Ukrajine
 • FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  Prispieť môžete veľmi jednoducho – umožní Vám to darovací formulár na našej stránke. V sekcii „Ako pomôcť“ zvoľte možnosť „Darovať teraz“ a spomedzi programov vyberte Ukrajinu. Vyplnením formulára budete presmerovaní na stránku, kde bezpečne vyplníte platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný e-mail. Prispieť môžete aj vkladom na účet: IBAN: SK5511000000002626853119 pod variabilným symbolom 000011.

  Štipendijný fond pre Ukrajinu nemá fixnú sumu mesačného daru. Ako darca môžete podporiť projekt nezáväzne, bez zmluvy, ľubovoľnou sumou on-line alebo vkladom na účet.

  Z príspevkov od darcov použijeme 15 % na účely spojené s vedením štipendijného fondu, t.j. na komunikáciu s partnermi na Ukrajine, získavanie informácií o študentoch, bankové poplatky súvisiace s prevodmi peňazí, komunikáciu s darcami (zasielanie listov, e-newslettrov, fotografií), získavanie nových prispievateľov, účtovníctvo, aktualizáciu webstránky. Zvyšných 85% z Vášho daru posielame do saleziánskej učňovky v Ľvove, ktorú štipendijný fond podporuje.

  Vaše peniaze budú použité na podporu štúdia chudobných chlapcov a dievčat saleziánskej učňovky v Ľvove. Z darov v štipendijnom fonde bude hradené školné, internát, jedlo pre študentov či náklady spojené s prevádzkou školy.

  Štipendijný fond je založený na jednorazových dobrovoľných príspevkoch, podporujete ho bez záväzku prispievať pravidelne, bez zmluvy, ľubovoľnou sumou on-line alebo vkladom na účet.

  V rámci fondu neumožňujeme zasielanie hmotných darov pre študentov, nakoľko by to mohlo vzbudiť žiarlivosť a nezhody.

  Nie je v našich možnostiach zabezpečovať individuálne cesty darcov do Ľvova. Skupina študentov z učňovky však každý rok prichádza na Slovensko na návštevu – pri tejto príležitosti budete mať ako darca možnosť chlapcov osobne stretnúť.