• Základné informácie

    „Najdrahší priatelia, ste mladí a vaša mladosť je úlohou. Boh si chce poslúžiť vašimi mladými silami, aby ste sa stali nositeľmi dejín spásy a misionármi jeho radosti. Nalaďte sa na vlnovú dĺžku, ktorá vychádza z Krista!“                                                                                                                                                                                                             (Ján Pavol II., Rím 1992)

    Saleziáni don Bosca sa snažia odpovedať na tieto slová Svätého Otca už viac ako 20 rokov tým, že každoročne pripravujú a vysielajú mladých dobrovoľníkov do rôznych krajín. Sú to veľkodušní mladí ľudia, s otvoreným srdcom, ochotní dať sa do služby práve tým najchudobnejším.

  • Kto je saleziánsky misijný dobrovoľník?
  • Ako sa stať dobrovoľníkom?
  • Čítajte blogy dobrovoľníkov
  • O dobrovoľníkoch v médiách
  • Výzvy dobrovoľníkov