Sú uviaznutí medzi hranicami tábora a odkázaní na pomoc druhých. Nemajú možnosť sa zamestnať, bezcieľne sa túlajú v tábore, ktorý nemôžu opustiť. Stratená generácia mladých ľudí v utečeneckom tábore Kakuma v Keni potrebuje nájsť cestu k lepšiemu životu. Ukážme im ju spoločne.

Situácia utečencov v Kakume

Utečenecký tábor Kakuma v Keni má dnes 186 tisíc ľudí z devätnástich rôznych krajín Afriky. Z domova ich vyhnala vojna, hlad a strach o život. Prišli o rodinu, zázemie, o možnosť žiť vo vlastnej krajine. Aby našli mier, museli utekať. Útočisko našli v tábore Kakuma na severozápade Kene pri hranici s Ugandou a Južným Sudánom. Žijú tu zo skromného mesačného prídelu jedla a možností zamestnať sa je veľmi málo. Ich plány do budúcna stoja na neistej nádeji, že sa raz budú môcť vrátiť do svojej krajiny.

Zmyslom pre mládež je vzdelanie

Väčšinu populácie v tábore tvoria deti a mládež. Saleziáni don Bosca už 25 rokov pomáhajú mladým ľuďom v Kakume získať vzdelanie. Ukázalo sa, že pre mládež majú skutočný význam praktické zručnosti. Umožňujú im plnohodnotne tráviť čas, dávajú im schopnosť zarobiť si na seba a svoju rodinu. Vďaka saleziánom získal cenné zručnosti aj Andrew z Konga. Do Kakumy prišiel v roku 2011 kvôli vojne. Nevie, kde je jeho rodina, či sú ešte nažive, nemá na nich žiadny kontakt. Začiatky v tábore boli preňho veľmi ťažké. Hovoril iba po francúzsky, žil len z pravidelného prídelu jedla a keďže tam nikoho nepoznal, len sa tak bezcieľne potuloval po tábore. Náhodou narazil na školu Don Bosca. Prihlásil sa na kurz stolárstva, ktorý úspešne dokončil. Stal sa tesárom. Štúdiom získal nielen zručnosti, ale aj nových priateľov a dôstojný život. Sníva, že sa raz vráti do Konga, kde bude vychýreným tesárom.

Ako pomôcť stratenej generácii

Saleziáni don Bosca vyškolili v Kakume desaťtisíce mladých stolárov, zváračov, inštalatérov, elektrikárov, murárov, poľnohospodárov, ale aj krajčírok či sekretárok. Napriek neúnavnej snahe odpovedať na túžbu stratenej generácie po vzdelaní, sa saleziánom nedarí z kapacitných dôvodov prijať do učňoviek všetkých záujemcov o štúdium. Okrem utečencov majú o štúdium záujem aj miestni Keňania z kmeňa Turkana, ktorí žijú v okolí tábora. Keďže nemajú status utečencov, do škôl v tábore nemajú prístup. Rozhodli sme sa pomôcť obom komunitám a zvýšiť možnosti stratenej generácie nájsť cestu k lepšiemu životu vďaka praktickým zručnostiam.

Našim cieľom je otvoriť novú učňovku a vy nám v tom môžete pomôcť. Začíname s kurzom stolárstva. Vašich 15 eur zabezpečí nový nástroj alebo náradie do stolárskej dielne. Každých 30 eur pokryje mesačné školné pre jedného študenta. Suma 65 eur umožní jednému študentovi tréning podnikateľských zručností alebo pokryť režijné náklady kurzu na jeden deň.

Za každý Váš dar v mene stratenej generácie Kakumy.