Na naše pozvanie prvý aprílový týždeň Slovensko navštívil salezián Joy Nedumparambil z Kéraly v Indii. Prišiel sa podeliť so svojimi skúsenosťami, ale aj vydať svedectvo o mohutných povodniach, ktoré v minulý rok v Kérale zničili 20000 domov. Počas svojej návštevy absolvoval prednášky a besedy na školách či farnostiach Bratislave, Košiciach, Bardejove, Dubnici nad Váhom. Záujem o rozhovor s nim prejavil aj médiá. Jednu z prednášiek si môžete pozrieť a vypočuť so záznamu.

Joy Nedumparambil, SDB (Saleziáni don Bosca), sa narodil v roku 1973 v Indii. Vyštudoval umenie, teológiu a filozofiu na saleziánskej vysokej škole v Darjeeling, Bengálsko. Ako salezián následne pôsobil ako administrátor a zástupca direktora v Don Bosco misii v Davangere, Karnataka, zameranej na prevenciu detskej práce. Tu sa venoval deťom ulice, záchrane pracujúcich detí a ich rehabilitácii, ale aj komunitnému rozvoju. Počas jeho pôsobenia vznikli v misii dva domy pre 200 detí ulice, ktoré dodnes slúžia ako internát a škola. Po šiestich rokoch v tejto misii pokračoval o. Joy v štúdiách v Bombaji, kde úspešne absolvoval magisterský stupeň štúdia v odbore sociálna práca. V roku 2010 začal pracovať pre saleziánsku rozvojovú organizáciu BREADS (Bangalore Rural Educational and Development Society), kde pôsobí doteraz, v súčasnosti ako výkonný riaditeľ. Na začiatku svojho pôsobenia implementoval panindický projekt ministerstva poľnohospodárstva, ktorý bol zameraný na odborné vzdelávanie mládeže žijúcej pod hranicou chudoby v troch štátoch Indie. V záujme zamestnávania vyškolenej mládeže sa mu podarilo nadviazať spoluprácu s Accenture či Bosch India. Vďaka jeho odhodlaniu a tvrdej práci sa podarilo vyškoliť a zamestnať 15 000 mladých ľudí v 25 centrách v troch indických štátoch. V rámci BREADS sa o. Joy naďalej venuje ohrozenej mládeži, priemyselnému vzdelávaniu pre mladých, komunitnému rozvoju, budovaniu kapacít rozvojových pracovníkov, propagácii vzdelávania a podpore živobytia ohrozených skupín obyvateľstva.

Kérala zažila najväčšie povodne za posledných 100 rokov

V auguste 2018 zasiahli Kéralu mohutné povodne, ktoré boli podľa slov miestnych obyvateľov najhoršie za posledných 100 rokov. Silné monzúnové dažde rozvodnili rieky do takej miery, že sa začali vylievať zo svojich korýt a zaplavili takmer celú krajinu. V regióne Idukki na juhu Kéraly bol napr. nárast priemerných zrážok až o 94 %. Takúto vodu nikto nečakal a nikto na ňu ani nebol pripravený. Po prvýkrát preto museli v krajine otvoriť 35 z 54 vodných nádrží, ktoré už neboli schopné udržať vodu pritekajúcu z okolitých riek. Voda sa liala doslova zovšadiaľ. Vytopila a zničila tisíce domov, škôl, nemocníc, chrámov a iných dôležitých administratívnych budov. Podmyla cesty a mosty, v dôsledku čoho boli mnohí obyvatelia, hlavne na vidieku a vo vysoko položených oblastiach, odrezaní od okolitého sveta a rýchlej pomoci. Vyše 400 ľudí prišlo o život a desiatky obyvateľov zostalo nezvestných.

  • 1,45 milióna ľudí v humanitárnych táboroch
  • 20 000 zničených domov
  • 483 mŕtvych
  • zničených 57 000 ha poľnohospodárskej pôdy
  • 8 000 kusov uhynutého dobytka
  • 35 rozsiahlych zosuvov pôdy
  • dažde obrali ekonomiku o 195,2 miliardy rupií
  • 83 000 km ciest zničených (z toho 16 000 km frekventovaných komunikácií)

V dôsledku neustálych vodných prívalov na mnohých miestach došlo k nebezpečným zosuvom pôdy. Mnohé polia a veľké poľnohospodárske plochy zostali úplne zdevastované. Ohrozené boli aj miestne voľne žijúce zvieratá a dobytok. Takmer jeden a pol milióna ľudí muselo byť evakuovaných a premiestnených do humanitárnych táborov. Po dvoch týždňoch začal dážď slabnúť a voda klesať. Až vtedy sa postupne začala ukazovať spúšť, ktorú po sebe záplavy zanechali.

Vráťme spolu, čo voda vzala. Pridajte sa.

V čase záplav v Kérale BREADS pod vedením o. Joya prevzala úlohu koordinujúcej organizácie najskôr humanitárnych iniciatív a neskôr aj dlhodobých rozvojových riešení pre postihnuté obyvateľstvo. V posthumanitárnej fáze chceme pomocou verejnej zbierky Tehlička pomôcť BREADS postaviť v Kérale domy pre ľudí, ktorí po záplavách ostali domova.  Pridajte sa na www.tehlicka.sk. Ďakujeme.