Počas letných prázdnin skupina animátorov z celého Slovenska zrealizovala denný tábor v rómskej osade Strelník, neďaleko Slovenského Raja.

Aktivity, ktoré si animátori pripravili, boli pre deti vynikajúcou možnosťou ako stráviť svoj voľný čas a oživiť svoj prázdninový program. Deti sa mohli zoznámiť s Quasimodom a Esmeraldou a spolu nimi budovať nové priateľstvá, bojovať proti nástrahám a spoločne sa učiť. Počas týždňa sa animátori s deťmi venovali rôznym umeleckým dielňam a spoločne si vyrábali náramky z bavlniek a korálok, kreslili a spoločne sa učili nové tance. Futbal, švihadlá a lopty boli neoddeliteľnou súčasťou každého dňa a veľkou atrakciou bola aj celta, na ktorej sa deti mohli šmýkať. Hry neboli iba o zábave a preto súčasťou programu bolo aj spoločné upratovanie ihriska a zvyšku osady, keď animátori spolu s deťmi zbierali smeti do vriec. Deti z osady mali možnosť naučiť sa veľa nových vecí spolu s animátormi, avšak aj animátori odchádzali z tábora povzbudení radosťou a snahou detí aktívne sa zapájať.

Denný tábor bol realizovaný vďaka finančnej pomoci od Resco, spol. s.r.o. a vďaka podpore Savio o.z. Pomoc pri realizácii poskytol kaplán Štefan Belko a farár Marián Sivoň z Letanoviec, za čo im patrí veľká vďaka, tak isto ako animátorom, ktorí táboru venovali svoj voľný čas.