Saleziánske centrum BanguiZdieľame svedectvo saleziána Desireho Adjeckama, direktora saleziánskej komunity v Damale, Bangui, Stredoafrická republika (SAR). Otec Desire Adjeckam hovorí o činnosti saleziánov v krajine, uskutočňovanej aj vďaka čistému výnosu 96 924,98 eur z verenej zbierky Tehlička.

Od začiatku septembra 2015, bolo do centra Don Bosca v Damale poslaných asi 250 ľudí v ohrození, z toho 91 detí – 66 chlapcov a 25 dievčat zneužívaných ako bojovníkov. Deti vzdelávaním sprevádzajú štyria učitelia. Každý  z nich sa venuje výučbe v nasledujúcich oblastiach: gramotnosť, umenie, náboženská a mravná výchova a šport. Deti pred začiatkom vzdelávania z preventívnych dôvodov absolvovali lekársku prehliadku zameranú na prenosné choroby.

Deti sú veľmi šťastné, že môžu chodiť opäť do školy. Ich odpoveďou na otázku, prečo sa zapojili do ozbrojených skupín je, že sa cítili nútené chopiť sa zbrane, niektoré nevedeli, čo chcú v živote robiť a zapojili sa tiež. Sú však medzi nimi aj také deti, ktoré sa chcú stať dobrými občanmi a mať v budúcnosti povolanie. Veľa z nich ľutuje to, čím si prešli a sú odhodlané pomáhať rodinám a deťom v podobných situáciách. Iné deti hovoria, že boli zmanipulované a prinútené miestnymi vodcami ozbrojených skupín.

Mladí ľudia skončia prvú fázu vzdelávania 30.novembra. Druhá fáza začne 1.decembra. Učitelia už majú pripravené kurzy z rôznych oblastí. V ich záujme je pomôcť mladým ľuďom pri výbere ponúkaných kurzov v stredisku Don Bosca: tesárstvo, poľnohospodárstvo a živočíšna výroba, mechanické kurzy, autoškola, elektrikárske kurzy, murovanie, šitie, informatika. Výsledky sú viditeľné na prvý pohľad. Deti sú vďačné za šancu na lepší život. Dôkazom je aj ich dochvíľnosť na vyučovanie, niektoré prídu dokonca každé ráno pol hodinu pred školou.

Pre lepšiu starostlivosť a prevenciu ochorení boli zakúpené hygienické balíčky, čistiace prostriedky a uniformy. Každému dieťaťu bol vystavený školský preukaz na identifikáciu. Slúži pre pohyb po krajine a tiež ako doklad o občianstve, keďže vydávaniu občianskych preukazov zabránili rebeli z hnutia Séléka.

Každé ráno pred školou dostávajú deti „lekcie“ o mieri, odpustení, zmierení, úcte k životu, láske ku krajine a hygiene. Na pastoračnej úrovni robí centrum Don Bosca v Damale skvelú prácu. Pripravuje zábavné aktivity a počúvania pre mladých ľudí. Organizuje výlety, letné hry, športové turnaje, tanečné súťaže, divadlo, hudbu, drámu a poéziu na témy mieru, zmierenia a úcty k životu.

V pondelok 7. septembra v rámci spoločensko-kultúrnych aktivít si deti užili veľký festival. V sobotu 12.septembra sa zúčastnili športovej súťaže s názvom „Áno mieru, nikdy viac zbraniam.“ Čoskoro bude centrum organizovať súťaž v tradičnom tanci a divadle na tému „Nikdy viac“.

V októbri bolo viac ako 120 detí zachránených z rúk povstaleckých vodcov. Po identifikovaní na osobitnom oddelení zo strany Charity a Ministerstva práce a sociálnych vecí im centrum Don Bosca pomôže s opätovnou integráciu do spoločnosti prostredníctvom vzdelávania. „Sme pripravení im pomôcť.“

Stručne povedané, chlapci a dievčatá sú veľmi šťastní a chcú pokračovať vo vzdelávaní so záujmom, v nádeji, že sa k nim pripoja aj iní.

 

Desire Adjeckam, direktor saleziánskej komunity v Damale, Bangui, Stredoafrická republika (SAR)