Naši dobrovoľníci Mária a Kevin Kačmárovci začali svoje ročné misjné pôsobenie na Orechovom Dvore v Nitre. V spolupráci so sestrami saleziánkami (Inštitút dcér Márie Pomocnice) sa zapoja do života v tejto rómskej osade, kde budú vypomáhať v materskom centre a v materskej škole. Veríme, že nasledujúci rok bude nielen pre nich nezabudnuteľnou skúsenosťou.