Prinášame vám svedectvo sestry saleziánky z Indie, ktorá ako dobrovoľníčka pomáhala v nemocniciach pre pacientov infikovaných covid-19 v meste Bangalore.

Je nás okolo 32 dobrovoľníkov a sme rozdelení do 2 nemocníc. V každej nemocnici sú dve skupiny po osme ľudí. Som Bohu veľmi vďačná za túto príležitosť pomáhať toľkým chorým.

Tieto dobrovoľnícke skupiny fungujú aj vďaka podpore saleziánskej organizácie BREADS, ktorá pre nich zabezpečuje ochranné odevy, dezinfekčné prostriedky a taktiež občerstvenie. Zistite viac o ich aktivitách a o možnostiach ako prispieť na našej stránke.

Zároveň vás pozývame pozrieť si záznam z hlavných správ RTVS, kde náš predseda, Štefan Kormančík SDB, predstavil zbierku pre Indiu a naše dobrovoľnícke projekty.