(ANS, 8.6.2021)

Madagaskar patrí medzi jednu z najchudobnejších krajín na svete s vyše 19 miliónov ľudí, ktorí žijú v extrémnej chudobe. Vyše 5,7 milióna z nich je vo veku 10-24 rokov a očakáva sa, že tento počet sa do roku 2025 zdvojnásobí. Pre vysoké percento sa obyvateľov, ktorí žijú vo vidieckych oblastiach sa životné podmienky v posledných rokoch neustále zhoršujú, najmä pokiaľ ide o prístup k doprave, zdravotným službám či vzdelaniu. Kvôli komplikovanému prístupu k nezávadnej pitnej vode v spojení s chronickou podvýživou trpia ľudia na Madagaskare často chorobami dýchacích ciest, tuberkulózou a hepatitídou.

Na Madagaskare, v meste Ivato, pôsobia saleziáni od roku 1984. Aktuálne podporujú deti a mladých, ktorým poskytujú bezplatnú stravu na raňajky a obed. Každý pracovný deň je zabezpečených viac ako 1 000 jedál. Okrem toho saleziánske centrum poskytuje podporu deťom a mládeži žijúcim v extrémnej chudobe, z ktorých mnohé sú bez otca alebo siroty, ktoré opustili obaja rodičia.

Taktiež sa v centre usilujú o produkciu vlastnej ryže a rozvoj malej farmy pre hydinu, ošípané a dojnice. Mladým v centre poskytujú kurzy a školenia, vďaka ktorým sa môžu ľahšie uplatniť na trhu práce.

Willis je jedným z mladých navštevujúcich toto centrum. Je najmladší zo siedmich bratov a sestier. Keď mal 9 rokov, jeho otec stratil prácu a jeho rodičia sa rozišli. Bol prinútený odísť zo školy. V nasledujúcom roku rodina prišla o sestru a matku. Willis sa musel starať o seba väčšinu svojho života. Vyskytli sa u neho psychologické problémy v dôsledku dlhodobého nedostatku náklonnosti a každodenných ťažkostí s hľadaním obživy. V jednom okamihu čelil užívaniu drog. Našťastie sa v októbri 2020 do saleziánskeho centra a odvtedy sa vzdeláva a učí sa remeslu. Je šťastný vo svojom prostredí a vďačný za druhú šancu v živote.