V našej slovenskej kultúre má piatok zvláštne postavenie, niektorí mu dokonca hovoria „piatoček“, keďže nesie v sebe prísľub víkendového oddychu. V Sýrii, kde saleziánske občianske združenie SAVIO pomáha školeniami miestnym obyvateľom vďaka podpore SlovakAid, to také jednoduché nie je.

V krajine je viac ako 90% obyvateľstva moslimského vierovyznania a voľno slávia v piatok. V sobotu je zas voľno pre židovských veriacich. No a tie 3% kresťanov síce môže sláviť bohoslužby v nedeľu, no len tak akoby mimochodom, popri behu bežného pracovného týždňa.

A tak keď som našim projektovým partnerom v piatok zaprial pekný víkend, tak sa len zasmiali a povedali, že u nich víkend neexistuje.

Napriek tomu mám nádej, že nedeľné slávenie eucharistie naplní ich malú komunitu vierou, nádejou a láskou. A modlím sa, aby sme si na Slovensku vážili dar víkendu, zvlášť nedele, kedy sa môže celá rodina stretnúť okolo Pánovho stola a prijať všetko dobro, ktoré má pre nás pripravené.