Spúštame 15. ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička. Jej cieľom je za vyzbierané finančné prostriedky pomôcť zabezpečiť presťahovanie rúcajúcej sa školy na bezpečné miesto. V prvej fáze pomôžeme vybudovať náhradné ubytovanie pre učiteľov, keďže súčasné ubytovacie jednotky ničí voda. Spolupracujeme s miestnymi Saleziánmi don Bosca, ktorí v Kakume pôsobia od roku 1993. Prišli tam na pozvanie OSN. Zbierka potrvá do 31. októbra 2020.

Situácia v Kakume

Vzdelanie detí a mladých utečencov v Kakume je ohrozené. Najstaršiu saleziánsku školu podmýva rieka s vychýleným korytom. Voda už spôsobila kolaps niekoľkých budov. Ďalšie ohrozené sú priestory s ubytovaním pre učiteľov. Zrútenie školy oberie o vzdelanie vyše 3000 detí a mladých utečencov. Vzdelanie je pre nich jedinou cestou k lepšiemu životu.

Calvin Lianda pochádza z Kene z mesta Kitale a už niekoľko rokov učí tesárstvo a stolárstvo v tábore Kakuma. Tento odbor vyštudoval na saleziánskej škole v Nairobi, kde mal okrem učenia možnosť spoznať saleziánov a ich poslanie. Keď dostal ponuku učiť v Kakume zanechal domov, rodinu a priateľov. Dnes vie, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie a že aj napriek všetkým problémom a ťažkostiam v tábore je rád, že tu môže byť a pomáhať mladým, ktorí to potrebujú. Veľa učí a spoznal  ľudí z mnohých krajín, ich kultúru, tradície a naučil sa aj niekoľko nových jazykov. Veľmi by si želal, aby čo najviac mladých z tábora mohlo dostať vzdelanie a nájsť tak cestu k lepšiemu životu. Lebo vidí, že je to najlepší spôsob, ako sa vymaniť z bludného kruhu chudoby, biedy a beznádeje v tábore. Pomôžme Calvinovi, aby mohol učiť deti a mladých utečencov v Kakume.

Ako môžete pomôcť?

Do Tehličky sa môžete zapojiť jednoduchou registráciou. Vzdelávacie materiály sú dostupné na stiahnutie na www.tehlicka.sk. Široká verejnosť má možnosť podporiť zbierku darovaním onlinezdieľaním výzvy na sociálnych sieťach alebo vytvorením vlastnej výzvy na podporu mladých v Kakume. Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK6911000000002620852641.