• Základné informácie

  Vaše 2 % podporia rozvojové projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie predovšetkým detí a mladých ľudí, na Slovensku rozvoj dobrovoľníctva a zvyšovanie citlivosti na potreby druhých ľudí žijúcich v chudobe.

  V minulosti sme z Vašich 2 % podporili: vzdelávanie dobrovoľníkov, organizáciu letných táborov na Zakarpatskej Ukrajine, projekt Alfabetizácie v Angole, činnosti mládežníckeho strediska v Jakutsku a tiež činnosti nášho združenia na Slovensku

  Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2 % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

  Naše údaje:

  Názov: SAVIO o.z. /Slovak Activity Volunteer International Organization/
  Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 30799562

  Zo srdca ďakujeme za vašu podporu.

 • Právnické osoby
 • Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
 • Zamestnanci