Cez náš program ADOPCIA TRIED V JUŽNOM SUDÁNE a vďaka naším darcom podporujeme Strednú školu sv. dona Bosca v Maridi Manguo v Južnom Sudáne, ktorá dosahuje vynikajúce výsledky a je najlepšou strednou školou v tejto oblasti. Ako nám napísal náš spolupracovník a riaditeľ školy, don Charles Taban, škola vychovala za posledné štyri roky mladých ľudí, ktorí sú akademicky zdatní a veľmi prospešní pre miestnu spoločnosť. Škola poskytuje vzdelanie pre 146 žiakov, 58 dievčat a 88 chlapcov v šiestich triedach. Samozrejme čelia aj viacerým výzvam, ktoré vyplývajú z danej kultúry. Mnohí rodičia stále pokladajú vzdelávanie dievčat za luxus a preto je pre ne veľkou výzvou dokončiť svoje stredoškolské vzdelanie. Mnohí z nich nemajú žiadne vzdelanie a nevidia dôležitosť vzdelávania ich detí. Dievčatá častokrát vynechávali školu, kvôli nedostatku hygienických potrieb. Od kedy ich škola poskytuje zadarmo, absencie dievčat takmer úplne vymizli. Don Charles Taban sa veľmi snaží o rovnoprávnosť dievčat a chlapcov na škole, čo je niekedy náročné. Doteraz chodia dievčatá do školy oholené bez vlasov, čo sa snaží postupne zmeniť. Vyžaduje si to však citlivý dialóg s rodičmi, učiteľmi a miestnou komunitou.  Mnohí študenti denne dochádzajú pešo aj 5 km do školy a späť, nakoľko tu neexistuje možnosť dopravy. Aj toto je dôkazom, čo všetko sú ochotní títo mladí ľudia obetovať pre vzdelanie. Strednú školu sv. dona Bosca v Maridi pokladajú za svoj druhý domov.

Ďakujeme Vám za Vaše modlitby za misiu v Maridi, učiteľov, žiakov a taktiež za všetkých misionárov, ktorí svoj život darujú pre dobro iných.

Podporiť misiu a školu v Maridi môžete cez náš program Adopcie tried v Južnom Sudáne pravidelným mesačným príspevkom 35, 50 alebo 100 EUR a tak pomôcť saleziánom v ich práci. Viac sa dozviete na Základné informácie – Savio