Počas mesiaca november boli pre účastníkov školenia organizácie Tamu Tamu pripravené zaujímavé prednášky, v ktorých sa mohli dozvedieť viac o úspešnom pestovaní jabĺk a taktiež získali drahocenné tipy a rady. Organizácia Tamu Tamu sa aktívne venuje školeniu farmárov a výsadbe stromov v regiónoch Iringa a Njombe a aj počas novembra poskytli školenia pre farmárov v rámci projektu, ktorý s ich spoluprácou realizujeme v Tanzánii. Tento projekt, podporený z prostriedkov SlovakAid, podporí samostatnú zárobkovú činnosť pestovateľov jabloní cez budovanie ich praktických zručností. Viac o projekte sa dozviete tu.