Život v centre Bosco Boys v Langate v Nairobi, ktorý je vstupnou bránou pre novoprijatých chlapcov  žijúcich na ulici, sa opäť raz posunul o krok vpred. Z 51 chlapcov v núdzi, ktorí tu našli za posledné mesiace útočisko a dočasný nový domov, po živote na ulici, sa 28 chlapcov už adaptovalo a integrovalo a tak mohli nastúpiť na základnú školu sv. Don Bosca v Bosco Boys v Kuwinde a tí starší na technickú odbornú školu sv. Don Bosca, kde budú pokračovať vo svojom štúdiu. Postupne budú aj títo chlapci zapojení do nášho programu Adopcia detí v Keni a bude ich možné sponzorovať a pravidelným mesačným príspevkom podporovať na ich ceste k lepšiemu a plnohodnotnému životu. Ostatných 23 chlapcov stále prechádza procesom rehabilitácie, počas ktorého sa adaptujú na pravidelný režim, zvykajú si na určité pravidlá, učia sa hygienickým návykom, snažia sa zbaviť závislosti, ktoré nadobudli počas života na ulici. Týmto chlapcom sa venujú aj naši dvaja dobrovoľníci Martin a Anička, ktorí tu pôsobia počas svojej ročnej dobrovoľníckej služby. Najmladší z chlapcov má 13 rokov a najstarší 19 rokov. Chlapci veľmi radi, okrem každodenných školských povinností, trávia svoj voľný čas športom. S našimi dobrovoľníkmi hrávajú futbal, korčuľujú a učia sa aj cez šport tímovej práci a budovať nové priateľstvá a vzťahy, o ktoré boli počas života na ulici ukrátení. Mnohí, resp. väčšina z nich pochádza z nefunkčných rodín, mnohí sú úplné siroty, alebo polosiroty a práve v centre Bosco Boys zažívajú prijatie a prvý pocit domova. Samozrejme život s pravidlami je pre mnohých veľkou výzvou a častokrát veľmi náročný. Napriek tomu sú odhodlaní posunúť sa k lepšiemu a hlavne spraviť niečo pre svoju lepšiu budúcnosť.

Pozývame Vás zapojiť sa do podpory Centra Bosco Boys v Nairobi v Keni cez náš SAVIO program Adopcia detí v Keni. Viac informácií nájdete tu. Pravidelný mesačný príspevok 33€ pomôže saleziánom pri ich výchove a zabezpečení základných potrieb. Ďakujeme.