Nezamestnanosť mladých ľudí v Nairobi, hlavnom meste Kene, je stále vysoká a chýba im dostatočné vzdelanie, vďaka ktorému by sa mohli presadiť v konkurenčnom prostredí. Bez práce sa zasekávajú v začarovanom kruhu chudoby, realitou sa stáva živorenie na ulici, žobranie, prostitúcia. Jedným z efektívnych riešení znižovania nezamestnanosti mladých je rozvoj ich praktických zručností, ktoré sú vyžadované stále viac. Z toho dôvodu stále rastie záujem o technické vzdelávanie, ktoré rozvoj týchto zručností poskytuje vo vysokej miere. Pretože práve vzdelanie môže mladým ľuďom pomôcť vystúpiť z biedy.

Aj tento rok preto podporujeme saleziánsku učňovku Boys Town v Nairobi, kde mladí majú šancu rozvíjať svoje vzdelávanie v rámci technických kurzov. Spolu s Vami môžeme darovať praktické zručnosti pod stromček.

Najrozšírenejším a najrýchlejšie rozvíjajúcim sa priemyslom na trhu je elektrotechnický priemysel. Avšak problém je, že chýba kvalifikovaná pracovná sila, ktorá by vedela zabezpečiť inštaláciu a údržbu zariadení, ktoré využíva čoraz viac domácností a firiem. Tým pádom rastie dopyt po elektrotechnických zručnostiach, ktoré sú pre rozvoj priemyslu nevyhnutné.

Na saleziánskej učňovke Boys town máme vďaka projektu už vyše roka úspešne otvorený elektrotechnický kurz, ktorý sa špecializuje práve na praktické zručnosti v odbore chladenie a klimatizácia. Toto nové zameranie rozšírilo možnosť získania praktických zručností v obore.

Napriek radosti zo štúdia majú študenti kurzu aj obavy. Čo sa s nimi stane po škole? Ako si nájdu prácu? Ako začnú život tam vonku bez peňazí? Nádejným elektrikárom chceme uľahčiť prechod od štúdia k pracovnému životu. Iba s Vašou pomocou sme schopní podporiť ich na ceste zo slumu do lepšej budúcnosti. Tieto Vianoce môžete byť pri tom s nami. Darujte užitočný darček v podobe kvalitného vzdelania a balíčka nástrojov. Za každý dar zo srdca ďakujeme.