• Poslanie

  “SAVIO VYTVÁRA PRIESTOR PRE AKTÍVNE ŠÍRENIE DOBRA”

  Sme občianske združenie, ktoré saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom v neľahkej životnej situácii.

  SOLIDARITA

  Prinášame príbehy mladých z chudobných krajín a pozývame ľudí k solidarite a spoluzodpovednosti. Konkrétnymi aktivitami pomáhame v menej rozvinutých krajinách a regiónoch.

  SALEZIÁNSTVO

  Sme súčasťou širokého misijného poslania Saleziánov don Bosca. S nimi realizujeme naše projekty doma či v zahraničí. Celá naša činnosť sa nesie v saleziánskom štýle.

  DOBROVOĽNÍCTVO

  Práca dobrovoľníkov je priamym prejavom solidarity a neoddeliteľnou súčasťou našich aktivít. Vysielame ich do rôznych krajín a zapájame do programov na Slovensku. Dobrovoľníci nadobúdajú cennú skúsenosť pre ich osobnostný rast.

  AKTIVITA

  Získavanie finančných prostriedkov je len jedným z nástrojov na šírenie dobra. Cez projekty a programy inšpirujeme ľudí, aby s nami rôznymi spôsobmi pomáhali deťom a mladým v menej rozvinutých krajinách.
 • Podporte nás
 • Ľudia
 • Stanovy
 • Výročné správy
 • Správy zo saleziánskych misií
 • Etický kódex
 • Poučenie o ochrane osobných údajov
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov