• Základné informácie
 • Čo je Bosco Boys

  Bosco Boys pomáha deťom, ktoré sa životom pretĺkajú bez podpory rodičov či príbuzných. Ponúka im náhradný domov a základné vzdelanie.

  Počiatky tohto projektu pre deti v núdzi v Nairobi siahajú do roku 1990, kedy sa Saleziáni dona Bosca začali v Keni venovať chlapcom žijúcim na ulici. Vďaka podpore mnohých darcov a sponzorov vyrástlo v priebehu niekoľkých rokov centrum Bosco Boys. V súčasnosti podporuje asi 600 detí, ktorým poskytuje základné vzdelanie a umožňuje im pokračovať v štúdiu aj na odborných učilištiach, stredných a vysokých školách.

  Bosco Boys poskytuje domov chlapcom, z ktorých väčšina žila na ulici. Jeho súčasťou je aj základná škola Don Bosco Primary School, ktorú navštevujú aj ďalší chlapci a dievčatá z chudobných rodín z okolia. Po ukončení základnej školskej dochádzky sa žiaci s dobrými výsledkami môžu uchádzať o štúdium na strednej a vysokej škole, v ktorom ich vedenie centra naďalej podporuje. Žiakom so slabším prospechom umožňuje vyučiť sa remeslu ako napríklad stolár, zvárač, automechanik a pod., vo vlastných dielňach centra Bosco Boys alebo na iných saleziánskych technických učilištiach.

  Bosco Boys zastrešuje rôzne aktivity na viacerých miestach v Nairobi. Jeho základnou časťou je práve internátna základná škola v štvrti Kuwinda. Vysunuté pracovisko Bosco Boys – Kariua je kontaktným miestom pre chlapcov žijúcich na ulici. Keď niektorý z nich prejaví záujem o štúdium, pri riešení jeho situácie mu pomôže sociálny pracovník. Centrum Bosco Boys Langata je vstupnou bránou pre novoprijatých chlapcov z ulice. Chlapci v ňom strávia niekoľko prvých mesiacov či rokov. Cieľom je vykoreniť z ich správania zlozvyky nadobudnuté počas života na ulici, predovšetkým drogové závislosti, a pripraviť ich na zaradenie sa do vyššieho stupňa vzdelávania. Bosco Boys spravuje aj materskú školu v neďalekom slume.

  Deti v Bosco Boys dostávajú novú šancu na budovanie lepšej budúcnosti pre seba i celú spoločnosť. Mnoho z nich je nadaných na šport, hudbu, tanec a majú ďalšie rozmanité talenty, čo dokazujú v rôznych súťažiach. Majú sny a ambície, z ktorých by sa ani zlomok nestal skutočnosťou bez pomoci mnohých darcov. Vďačnosť a chuť dávať ďalej pomoc, ktorej sa dostalo im, je cítiť pri každej návšteve centra.

  Súvisiace články

  Bosco Boys – Príbeh premeny detí ulice
  Príbeh Bosco Boys je o domove, škole, cirkvi a ihrisku pre zachránené deti z ulíc hlavného meste Kene – Nairobi....
 • Adoptovať dieťa
 • FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY