• 2019 - 2021Marsabit: Lepši prístup k zručnostiam pre mládež

  Hlavným cieľom projektu je prispieť k zníženiu nezamestnanosti mladých ľudí v Keni budovaním praktických zručností. Projekt je realizovaný v kraji Marsabit, kde pretrváva vysoká miera nezamestnanosti mladých. Špecifickým cieľom je preto zlepšiť prístup mládeže k praktickým zručnostiam v kraji Marsabit. Miestom intervencie je učňovka Don Bosco Technický inštitút Marsabit v hlavnom krajskom meste, kde sme s podporou SlovakAid v minulosti realizovali projekt na podporu vzdelávania žien. Tentokrát chceme dosiahnuť tri výsledky, ktoré doplnia ukončené intervencie a plynule na nich nadviažu. Prvým výsledkom bude otvorenie nového elektrotechnického kurzu so špecializáciou solárne technológie. V kraji Marsabit je vysoký dopyt po elektrotechnických zručnostiach. V záujme dosiahnutia výsledku bude zrekonštruovaná a vybavená budova kurzu, zrealizovaná propagácia a naštartovaná samotná výučba všeobecnej elektrotechniky a špecializácie solárne technológie, súčasťou kurzu bude aj odborná prax. Cieľom je vyškoliť 20 študentov ročne. Cieľovou skupinou je nezamestnaná mládež z kraja Marsabit, najmä muži. V rámci projektu budú zrealizované aj aktivity smerujúce k vyššej zamestnateľnosti absolventov, čo je druhý plánovaný výsledok. Súčasťou bude seminár profesijnej orientácie, tréning podnikateľských zručností, distribúcia štartovacích balíčkov, umiestňovanie absolventov na trh práce a sprevádzanie absolventov. Želanou cieľovou hodnotou je 80% zamestnaných absolventov do pol roka od ukončenia projektu. Tretím plánovaným výsledkom je lepší prístup k praktickým zručnostiam pre ženy z vidieka. Dievčatá z dedín majú obmedzené možnosti študovať na učňovke, keďže škola nedisponuje internátom pre ženy. Projekt to chce zmeniť zriadením dievčenského internátu, ktorý zlepší prístup k praktickým zručnostiam u cieľovej skupiny žien z vidieka a zároveň zvýši počet študentiek v učňovke o 50%. Projekt začal 5.augusta 2019 a potrvá do 31.júla 2021. Je podporený z prostriedkov SlovakAid dotáciou vo výške 240 630 eur

  Páčia sa Vám naše projekty v Keni? Zapojte sa aj Vy a podporte ich jednorazovo alebo pravidelne (mesačne) sumou 10, 30, 50, 100 eur alebo vo výške, ktorú Váš rozpočet dovolí. Každý dar pomôže! Ďakujeme.

  Chcem darovať

 • 2018 - 2020Nairobi: Podpora zamestnanosti v elektrotech. priemysle
 • 2017 - 2019Kakuma: Budovanie mieru cez praktické zručnosti
 • 2016 - 2018Marsabit: Posilňovanie postavenia žien cez praktické zručnosti
 • 2015 - 2017Nairobi: Socioekonomická integrácia bývalých detí ulice
 • 2012 – 2013Nairobi: Pracovné zručnosti pre chudobnú mládež
 • 2010 - 2012Nairobi: Rehabilitačné centrum Bosco Boys
 • 2009 - 2011Nairobi: Stolárska dielňa v Bosco Boys
 • 2008Kuwinda: Počítače pre Bosco Boys