• 2021Sibír: Jakutsk a Aldan
 • 2020Keňa: Kakuma
 • 2019India: Kérala

  14. ročník verejnej zbierky Tehlička pre rok 2019 bol zapísaný MV SR do registra verejných zbierok 7. novembra 2018 pod číslom SVS-OVS2-2018/34156.

  Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 137 141,07 eur. Náklady na konanie zbierky boli 21,68%. Čistý výnos bol 107 409,57 eur. Zbierka bola zrealizovaná za účelom pomôcť v indickom štáte Kérala opraviť povodňou poškodené domy či nanovo postaviť tie úplne zničené. Projekt chcel uprednostniť rodiny, ktoré sú z ekonomicky slabších oblastí a žijú pod hranicou chudoby. Občianske združenie SAVIO spolupracuje s miestnymi Saleziánmi don Bosca, ktorí v Kérale pôsobia od začiatku 20. storočia.
  Do zbierky bolo priamo zapojených 95 materských, základných a stredných škôl, 22 mládežníckych stredísk SDB a ďalších spoločenstiev, 13 farností a taktiež 2 firmy v obciach a mestách na celom Slovensku.  Všetkým zapojeným boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

   

  V spolupráci s rozvojovou organizáciou BREADS so sídlom v Bangalore v Indii bolo možné vďaka zbierke poskytnúť pomoc ľuďom v indickom štáte Kérala, ktorých v auguste 2018 zasiahli ničivé povodne. Išlo o najhoršie povodne za posledných 100 rokov – pripravili o život takmer 500 ľudí, asi 24 000 ľudí bolo umiestnených v humanitárnych táboroch, došlo k 35 zosuvom pôdy, voda zdevastovala 57 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, zničila 20 000 domov a tisícky ľudí tak prišli o strechu nad hlavou. Vďaka zbierke Tehlička 2019 bolo možné prostredníctvom výstavby či rekonštrukcie vrátiť domov 23 chudobným rodinám. V prvej fáze projektu bolo postavených 9 nových domov a opravené 3 domy. V druhej fáze bolo postavených ďalších 5 domov a opravených 6 domov. Spolu sa tak podarilo postaviť 14 a opraviť 9 domov.

  Pre projekt boli vybraní najnúdznejší prijímatelia pomoci, ktorí nielen ostali bez domova, ale kvôli povodniam prišli aj o zdroj živobytia. Pomoc bola poskytnutá rodinám z ekonomicky slabých oblastí, ktoré by bez externej pomoci dôsledky povodní neprežili. Po výbere rodín do projektu bolo zorganizované plánovacie stretnutie so zástupcami všetkých 23 rodín. Pred začatím stavebných prác bola podpísaná dohoda o poskytnutí dotácie. Výstavba a rekonštrukcia rodinných domov bola realizovaná partnerskými firmami pod prísnym dohľadom a dôsledným monitorovaním zo strany partnerskej organizácie BREADS. Pri poskytovaní pomoci bola zaistená koordinácia medzi krajskou vládou, samosprávou aj neziskovým sektorom, aby sa predišlo duplikácii zabezpečenej podpory pre konečných prijímateľov pomoci. Na výstavbe a rekonštrukcii domov sa podľa svojich možností podieľali aj samotné rodiny.

   

  Ďakujeme všetkým darcom a zapojeným!

  Súvisiace články

  Návšteva z Kéraly
  Na naše pozvanie prvý aprílový týždeň Slovensko navštívil salezián Joy Nedumparambil z Kéraly v Indii. Prišiel sa podeliť so svojimi...
  Vráťme, čo voda vzala
  Kvôli klimatickým zmenám v auguste 2018 zasiahli oblasť Kérala v Indii najväčšie ničivé povodne za posledných 100 rokov. Pripravili tisíce ľudí o strechu...
 • 2018Keňa: Korr
 • 2017Južný Sudán: Gumbo
 • 2016Sýria
 • 2015Stredoafrická republika
 • 2014Angola: Kala-Kala
 • 2013Keňa: Langata
 • 2012Južný Sudán: Manguo
 • 2011Studne: Južný Sudán, Keňa, Čad, Ekvádor
 • 2010Keňa: Bosco Boys
 • 2009Sudán: Gumbo
 • 2008Angola a Azerbajdžan
 • 2007Rusko: Jakutsk a Aldan
 • 2006Azerbajdžan: Baku