• 2016Sýria
 • 2015Stredoafrická republika
 • 2014Angola: Kala-Kala
 • 2013Keňa: Langata
 • 2012Južný Sudán: Manguo
 • 2010Keňa: Bosco Boys
 • 2011Studne: Južný Sudán, Keňa, Čad, Ekvádor
 • 2009Sudán: Gumbo

  Celkový výnos verejnej zbierky Tehlička pre Sudán, ktorá prebiehala od 25. marca do 12. apríla 2009, predstavoval sumu 70 089, 05 eur. Tehlička pre Sudán prebiehala v takmer 160 materských, základných a stredných školách a vo viac ako 60 mládežníckych a iných organizáciách v 110 mestách a obciach celého Slovenska. Prostredníctvom zapojených škôl a organizácií sa vyzbieralo takmer 70 % všetkých prostriedkov. Zvyšok zaslali individuálni darcovia priamym poukázaním na účet verejnej zbierky alebo prostredníctvom 3 533 darcovských SMS správ. Peniaze pomohli deťom v štyroch krajinách. Čistý výnos zbierky, 64 256 eur, bol použitý nasledovne:

  1. Sudán (Juba – Gumbo), výstavba školy 46 000 eur
  2. Azerbajdžan (Baku), sieť edukačných centier 6 117 eur
  3. Angola (Calulo), alfabetizácia 6 000 eur
  4. Ruská federácia – Jakutsko (Aldan), letné tábory 4 000 eur
  5. Ruská federácia (Gatčina), mládežnícke stredisko 2 139 eur

   

  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do Tehličky pre Sudán a pomohli pri jej organizovaní!

   

   

 • 2008Angola a Azerbajdžan
 • 2007Rusko: Jakutsk a Aldan
 • 2006Azerbajdžan: Baku